Kronikk: Mye å hente for Gjemnes på Nordmøre

Finn Backer, daglig leder i KNN Finn Backer, daglig leder i KNN . Foto: Fotograf Engvig

Gjemnes er i spill igjen etter fylkesmannens anbefaling om å tillate grensejustering for indre del av kommunen. Det er gode argumenter for at resten av kommunen skal bli en del av en stor nordmørskommune.

Valget politikerne står overfor, er både viktig og vanskelig. Fylkesmannens anbefaling av en grensejustering vil gjøre det umulig å bestå som egen kommune. Vi, som representerer næringslivet, ønsker altså Gjemnes med i en ny storkommune på Nordmøre. Vi mener at en slik løsning vil være bra for Gjemnes. Og den er viktig for Nordmøre. Det betyr ikke at Gjemnes skal gjøre sitt valg basert på hva som er bra for naboene. Men naboene må strekke seg langt for å få Gjemnes med.

Vi tror at Nordmøre, med Kristiansund som motor, kan bygge en slagkraftig kommune bestående av Gjemnes, Tingvoll, Averøy, Kristiansund og eventuelt andre som ønsker å være med. Det såkalte 4K-alternativet fra 2016 vil være høyaktuelt i en slik situasjon. Vi skjønner at også politikerne i Tingvoll følger situasjonen i Gjemnes med argusøyne. Det samme gjør man i andre nordmørskommuner.

Vi har oppfordret Kristiansund kommune til å gå aktivt inn i forhandlingene med Gjemnes og strekke seg langt. Den forrige intensjonsavtalen er et godt utgangspunkt for forhandlingene. Og de premissene som rådmannen i Gjemnes har lagt til grunn i sin innstilling, bør man si ja til. 25 kompetansearbeidsplasser er ikke mye å be om.

Og Gjemnes har mer å hente. Utviklingen i Kristiansund og på Nordmøre går i riktig retning. Det store Campus-prosjektet vil bidra med 1000 studieplasser, mange akademiske lærerstillinger og betydelig forskningsaktivitet. Fylket har store planer for hvordan dette skal utnyttes. Det kommer videre et nasjonalt helseinnovasjonssenter med forskning og spesialisttilbud, og et innovativt havteknologisenter.

For store deler av Gjemnes vil det være raskere vei til opplevelser og tjenester i Kristiansund enn i Molde; kortere til Kvernberget enn til Årø, kortere til Kristiansund stadion enn til Aker stadion, kortere til videregående skoler i Kristiansund enn i Molde og kortere til Campus Kristiansund enn til Høgskolen i Molde.

Når sykehuset står ferdig, vil det bli betydelig økt trafikk langs aksen Kristiansund sentrum-Hjelset. Ved å knytte seg nordover, vil investeringene komme på denne strekningen i langt større grad enn dersom Gjemnes går til Molde. Da vil investeringene fra næringslivet komme mellom Molde sentrum og Hjelset.

Det ligger store muligheter for innbyggere og næringsliv i Gjemnes i retning Nordmøre. Havet og de marine aktivitetene vil bli enda viktigere enn de er i dag. Høgset-terminalen vil bli enda viktigere når gods skal flyttes fra land til sjø. Olje- og gassvirksomheten er på vei tilbake og kommer til å tilby flere arbeidsplasser og pendlingsmuligheter. Gjemnes må velge framtidig tilknytning basert på framtidas pendlingsmønster, ikke bare historien, da ferge og bompenger styrte trafikken mot Molde. Det må planlegges med tanke på fremtidens unge i Gjemnes.

Den viktige aksen Kristiansund-Hjelset må bety at den sammenslåtte kommunen også satser langs denne strekningen med prosjekter og nye arbeidsplasser. Skolestrukturen må opprettholdes som i dag og styrkes. Det må flyttes kommunale aktiviteter og kontorer til Gjemnes, og innbyggerne må få et godt og likeverdig servicetilbud gjennom servicekontor og tilgjengelighet på Batnfjordsøra. En sammenslåing vil utløse midler fra staten. Pengene må i hovedsak brukes i Gjemnes og til beste for Gjemnes.

Næringslivet og beboerne bør forvente seg lavere eiendomsskatter og kommunale avgifter med en stor kommune på Nordmøre. Dette er også viktige rammebetingelser for å bevare og skape enda flere arbeidsplasser og øke tilflytningen til den nye kommunen.

Næringslivet i Kristiansund og på Nordmøre vil komme til Gjemnes om kommunegrensa blir trukket på Fursetfjellet og ikke ved Gjemnessundet. Det er lettere for kristiansundsbedrifter å investere og skape arbeidsplasser i Kristiansund enn i Molde. Slik vil også innbyggerne tenke. Det vil være lettere å trekke kristiansundere og andre nordmøringer til dagens Gjemnes dersom det fortsatt er Nordmøre og ikke Molde kommune. Batnfjord kan bli det nye vekstsenteret i den nye kommunen. Å få moldensere til å flytte over fjellet, tror vi er vanskeligere. Dersom hele Gjemnes går til Molde, vil aktiviteten fra kommunen, næringslivet og innbyggerne komme på sørsiden av Fursetfjellet.

Vi ønsker politikerne og innbyggerne i Gjemnes lykke til med prosessen og den viktige beslutningen. Vi i KNN, som representerer næringslivet i Kristiansund og på Nordmøre, vil gjøre det som står i vår makt for at det skal være attraktivt å gå nordover. Og vi tror flere kommuner vil komme etter i det som kan bli en sterk og framtidsrettet Nordmøre kommune.

Av Finn Backer, daglig leder i KNN