Kronikk: Kommunereform og arbeidsgiveravgift

Monika Eeg og Per Magne Waagen i KNN har skrevet en kronikk om hvordan arbeidsgiveravgiften slå ut der hvor to eller flere kommuner med ulik sats slår seg sammen Monika Eeg og Per Magne Waagen i KNN har skrevet en kronikk om hvordan arbeidsgiveravgiften slå ut der hvor to eller flere kommuner med ulik sats slår seg sammen. Foto: KNN/Cathrine Elde Husby

(20.04.2016) Hvordan vil arbeidsgiveravgiften slå ut der hvor to eller flere kommuner med ulik sats slår seg sammen? Monika Eeg og Per Magne Waagen i KNN har skrevet en kronikk som gir svar på uklarheter knyttet til den differensierte arbeidsgiveravgiften vår region nyter godt av.

Kommunereform og differensiert arbeidsgiveravgift 

Kronikk av Monika Eeg og Per Magne Waagen, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum 

Det er dessverre flere uklarheter knyttet til den differensierte arbeidsgiveravgiften vår region nyter godt av. Men dette må ikke blandes inn i debatten om kommunereformen. De to prosessene går helt adskilt.

Den differensierte, eller graderte, arbeidsgiveravgiften er viktig for bedriftene i mange nordmørskommuner. Satsene varierer fra 5,1 prosent (Smøla) via 6,4 (Aure), 10,6 (Tingvoll) til Averøy og Kristiansund med sine 14,1 prosent. Dette er en ordning vi i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) jobber hardt for å beholde. Og vi har bedt myndighetene rydde opp i uklarheter som eksisterer rundt ordningen.

Både på Nordmøre og ellers i landet spørres det; Hvordan vil arbeidsgiveravgiften slå ut der hvor to eller flere kommuner med ulik sats slår seg sammen? Noen har hevdet at det er en klar sammenheng, og at små kommuner som slås sammen med større, automatisk får høyere arbeidsgiveravgift. Det riktige er at fram til 2021 vil kommunene beholde soner og satser for arbeidsgiveravgift som i dag – selv om det blir kommunesammenslåing. I Kommuneproposisjonen for 2016 er det formulert slik:

«Dersom to eller flere kommuner som befinner seg i ulike soner slår seg sammen, vil satsen på arbeidsgiveravgiften i den sammenslåtte kommunen bli videreført innenfor de «gamle» kommunegrensene som om det fortsatt var to eller flere kommuner, frem til neste revisjon.»

På lang sikt ser det annerledes ut, men det gjelder uansett kommunesammenslåinger eller ikke. Hva som da skjer, etter 2021, kan ingen spå om. Den avgjørelsen ligger i første omgang hos EU. For alt vi vet nå, kan dagens system forsvinne i sin helhet. Her må vi sette inn støtet nå, mot regjeringen, og mot EU. Historisk har Norge oppnådd gode resultater i disse forhandlingene med EU.

Vi skjønner at usikkerheten uroer mange. KNN jobber for stabile og forutsigbare rammevilkår for våre medlemmer og ligger tett på denne prosessen. Nylig har vi sendt et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet der vi ber om mer åpenhet og informasjon om prosessen. Det er viktig at myndighetene kjemper for at Norge får beholde dagens system i EU – og at de så forbedrer og utvider ordningen her hjemme.

Og da er det viktig for oss å slå fast at arbeidsgiveravgiften ikke automatisk vil sprette opp til nivået i den største kommunen dersom kommuner med ulike satser slår seg sammen. Dette er blitt hevdet i debattinnlegg i avisene på Nordmøre. Heldigvis stemmer det ikke. Arbeidet med å evaluere og revidere dagens ordning er en helt egen prosess som skjer, og vil skje, uavhengig av hvilke kommuner som slår seg sammen med hvem.

Vi trenger gode rammevilkår for verdiskaping, rekruttering og sysselsetting på Nordmøre. Vi trenger flere store løft. Vi trenger at stemmen vår blir hørt i fylket og i Oslo. Vi i KNN ønsker derfor større, sterkere og bedre kommuner med større fagmiljøer og politisk tyngde. Kommuner som er bedre rustet til å være motor i samfunnsutviklingen og som utnytter det store potensialet regionen vår har.

I det videre arbeidet med å sikre bedre vilkår for arbeidsgiverne på Nordmøre, så er sammenslåtte kommuner ikke et problem – men snarere en potensiell løsning.