Kompetanse og rekruttering

Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde.

Flere av våre medlemmer har signalisert at det er krevende å rekruttere kompetanse til regionen, og at det i tilfeller oppleves utfordrende å holde på tilflyttere.

Et av KNNs fokusområder denne høsten er kompetanse. Generell tilgang på spesifikk kompetanse trekkes fram av våre medlemmer, men også utfordringer og kostnader knyttet til at man som enkeltbedrift skal synliggjøre en hel region. Ofte vil en tilflytter ha med ektefelle som også skal ha jobb, og det er derfor avgjørende å synliggjøre det samlede næringsliv vi har i regionen, både privat og offentlig.

KNN ønsker å fokusere videre på disse problemstillingene, og vi finner det naturlig å starte med å kartlegge behovet hos våre medlemmer. I den anledning vil du om kort tid motta en spørreundersøkelse som vi håper dere vil prioritere å svare på. Tilbakemeldingene vil være toneangivende for vårt videre arbeid.