KNNs Generalforsamling & Årsmøte 2020

Onsdag 20.mai ble det avholdt ordinær generalforsamling i KNN AS og årsmøte i KNN forening. Johan Aas ble gjenvalgt som styreleder og Kathrine Stokke Gjestad som nestleder. Se hvilke andre som ble valgt inn i KNN sitt ordinære styre.

I forkant av generalforsamlingen/årsmøte informerte Monika Eeg, konstituert daglig leder i KNN, om KNN sin aktivitet i 2019 og hvordan KNN har jobbet under Covid-19.

2019 har vært et aktivt år for KNN hvor vi har hatt fokus på attraktiviteten til regionen, gjennom ulike aktiviteter. Det har vært fire prioriterte saker gjennom året; Campus Kristiansund, Rekruttering, Krafttilgang og Samferdsel så er det gjennomført ulike aksjoner gjennom disse prioriteringene. 

Det å skape attraktive møteplasser er viktig for oss og i vår regi ble det gjennomført 71 arrangement med til sammen 4164 deltakere. Variasjonen er stor, og strekker seg fra små intime gründertreff til sosial operakveld, kurs og kompetanseheving, bransjespesifikke medlemsmøter, jobbmesse for Nordmøre og Romsdal i Oslo, og større konferanser av lokal og nasjonal interesse. 

Etter årsmøte ser styret i KNN slik ut; 

Johan Aas, styreleder (Nordea)
Kathrine Stokke Gjestad, nestleder (SpareBank1 Nordvest)
Jan Roger Bjerkestrand, (GC Rieber AS)
Håvard Smenes, (Marel)
Berit Frey, (Kristiansund kommune ) NY
Linda Kristin Offenberg, (Mindmap AS) 
Vegard Nekstad, (Norsol) NY

Varamedlemmer:
Det ble foreslått å ikke ha varamedlem/-er

 

Vi i KNN benytter anledningen til å takke styremedlemmene Ola Grønset og Solrun Hafsås for innsatsen! 

 

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.