KNNs Generalforsamling & Årsmøte

Onsdag 15. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling i KNN AS og årsmøte i KNN forening. Johan Aas ble gjenvalgt som styreleder og Kathrine Stokke Gjestad som nestleder. Se hvilke andre som ble valgt inn i KNN sitt ordinære styre.
KNNs Generalforsamling & Årsmøte

I forkant av generalforsamlingen informerte Roland Mauseth, prosjektleder Campus Kristiansund, om arbeidet rundt Campus Kristiansund, før konstituert daglig leder i KNN, Monika Eeg, orienterte om KNN sin aktivitet i 2018.

Styreleder valgt for 1 år i 2019:
Johan Aas – valgt som styremedlem for 2 år i 2018. (på valg i 2020)
Nordea - Kristiansund

Nestleder valgt for 1 år i 2019:
Kathrine Stokke Gjestad – valgt som styremedlem for 2 år i 2018. (på valg i 2020)
HR leder Sparebank 1 Nordvest – Kristiansund

Styremedlemmer:
Solrun Hafsås – valgt for 2 år i 2018 (på valg i 2020)
KS/HMS/Kontor ansvarlig Sito Mek – Tingvoll 

Håvard Smenes – valgt for 2 år i 2018 (på valg i 2020)
CFO Marel - Averøy 

Jan Roger Bjerkestrand – gjenvalgt for 2 år i 2019 (på valg i 2021)
CEO GC Rieber Oils - Kristiansund

Ola Grønset – nyvalgt for 2 år i 2019. (På valg i 2021)
Leder Drift og Vedlikehold - Kristiansund kommune

Linda Kristin Offenberg – nyvalgt for 2 år i 2019. (På valg i 2021)
Partner Mindmap – Kristiansund

Varamedlemmer:
Det ble foreslått å ikke ha varamedlem/-er

 

Vi i KNN benytter anledningen til å takke avtroppende nestleder Heidi B. Dahl og styremedlem Bente Weiseth Frantzen for sin innsats!

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.