KNNs Generalforsamling & Årsmøte

Nyvalgt styreleder Johan Aas og daglig leder i KNN Finn Backer Nyvalgt styreleder Johan Aas og daglig leder i KNN Finn Backer. Foto: KNN

I dag ble det avholdt ordinær generalforsamling i KNN AS og årsmøte i KNN forening. Johan Aas ble valgt til ny styreleder og Heidi Blakstad Dahl til ny nestleder. Se hvilke andre som ble valgt inn i KNN sitt ordinære styre.

I forkant av generalforsamlingen ble det holdt medlemsmøte/eiermøte. Nils Erik Pettersen, daglig leder aPoint, startet med en orientering om «Ut mot hav» - en felles satsing inn mot havnæringene, før daglig leder i KNN, Finn Backer, orienterte om KNN sin aktivitet i 2017.

Styreleder valgt for 1 år i 2018:
Johan Aas – valgt som styremedlem for 2 år i 2018.
Banksjef Nordea - Kristiansund

Nestleder valgt for 1 år i 2018:
Heidi Blakstad Dahl – valgt som styremeldlem for 2 år i 2017. På valg i 2019. 
Selvstendig næringsdrivende. Flere styreverv - Kristiansund

Styremedlemmer:
Jan Roger Bjerkestrand – valgt for 2 år i 2017. På valg i 2019.
CEO GC Rieber Oils - Kristiansund 

Håvard Smenes – valgt for 2 år i 2018.
CFO Marel - Averøy

Solrun Hafsås – valgt for 2 år i 2018.
KS/HMS/Kontor ansvarlig Sito Mek - Tingvoll

Kathrine Stokke Gjestad – valgt for 2 år i 2018.
HR leder Sparebank1 Nordvest - Kristiansund

Bente Weiseth Frantzen – valgt for 2 år i 2018.
Konsulent samfunnsutvikling Kristiansund kommune - Kristiansund

Varamedlemmer:
Linda Kristin Paulsen Offenberg – valgt for 2 år i 2018 som 1. vara.
Partner MindMap - Kristiansund 

Ann Helen Løvold – valgt for 2 år i 2017 som 2. vara. På valg i 2019.
Servicekoordinator Marel - Averøy

Styrets leder Arne Alnæs og nesteleder Nils E. Pettersen ble begge takket av for sin innsats og engasjement gjennom de første spennende driftsårene etter etableringen av Nordmøres største næringsforening.