KNN-Frokost - Sentrumstiltak i Gågata/Skolegata

KNN-frokost KNN-frokost.

Tirsdag 19. mars inviterte KNN medlemmene til KNN-frokost med sentrumstiltak i Gågata/Skolegata på agendaen.

Målet med møtet var å høre hva medlemmene i KNN mener om forslaget om fysisk sperring av gågate i Nedre Enggate. Kristiansund kommune har invitert til høring med frist 21. mars 2019.

Daglig leder Vidar Solli i KBBL innledet med en gjennomgang av deres prosjekt og visjoner for Skolegata, før man ledet møtet over på høringen og hvilke tanker næringsliv og gårdeiere gjør seg om dette.

Det ble et godt møte, med god dialog mellom deltakere fra næringsliv og kommune, samt flere innspill til KNN sitt videre arbeid med høringsuttalelsen. 23 personer fra næringslivet og kommunen deltok på møtet.