KNN-Frokost - kommuneplanens samfunnsdel

Tirsdag 5. september inviterte KNN medlemmene til KNN-Frokost med ny samfunnsdel i kommuneplanen for Kristiansund på agendaen.
KNN-Frokost - kommuneplanens samfunnsdel

Målet med møtet var å høre hva medlemmene i KNN mener om forslaget til ny samfunnsdel i kommuneplanen til Kristiansund for 2018-2030. Denne er ute på høring med frist 7. september. Høringsdokumentet finner du ved å klikke her.

I overkant av 30 personer fra næringslivet, kommunen og det politiske miljøet deltok.

Byplansjef Odd-Arild Bugge fra Kristiansund kommune innledet med en gjennomgang av samfunndelen i korte trekk. Du kan se Odd Arild sin presentasjon ved å trykke her. Monika Eeg la fram KNN sine innspill til høringsuttalelsen, før det ble åpnet for innspill fra deltakerne. 

Det ble et godt møte, med god dialog mellom deltakere fra næringsliv og kommune, samt flere innspill til KNN sitt videre arbeid med høringsuttalelsen. 

 

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.