KNN ba Mørebenken om utdanningsstøtte

Møte med Mørebenken 9. november 2017. Møte med Mørebenken 9. november 2017..

Budskapet var klart og tydelig da Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) på torsdag møtte den nye Mørebenken på Stortinget for første gang.

Mørebenken og representanter fra næringslivet i Møre og Romsdal har etablert en fast møteplass på Stortinget den andre torsdagen i hver måned. Første møte fant sted denne uka. I det første møtet tok vi opp Campus Kristiansund, i tillegg var saker som Hafast, asylmottak i Sunndal og Høgskolen i Molde tema.

– Nordmøre og næringslivet vårt har et enormt antall viktige saker å ta opp med Stortinget, men i dette møtet fokuserte vi på at partiene må følge opp de varme ordene i valgkampen, og må lande det svært viktige ingeniørstudiet «Havteknologi» til Campus Kristiansund, sier nestleder i KNN, Monika Eeg.  

– Dette er for det første det Høgskolesenteret og Campusprosjektet selv sier de trenger aller mest akkurat nå. Det er også et tiltak som etterlyses av næringslivet; fra oljenæringen til havbruk og nytenkende marine bedrifter. Det følte vi at politikerne visste og forsto.

I statsbudsjettet fikk Høgskolesenteret i Kristiansund 30 nye studieplasser, gjennom Høgskolen i Molde. KNN understreket hvor stor pris Nordmøre setter på at politikerne fortsetter å prioritere utdanning på Nordmøre og i Kristiansund, som ligger bak både landsgjennomsnittet og fylkessnittet på utdanning – og langt bak de andre byene på Nordmøre.  

– Vi er veldig glade for støtten regjeringen har lagt inn i budsjettet. Det viser at de bryr seg og husker oss. Samtidig er det helt avgjørende at «Havteknologi» får fortsatt støtte, så ikke vår eneste ingeniørutdanning forsvinner. Molde har heller ingen ingeniørutdanning, så det å beholde denne kompetansen er også viktig for dem. I regionen vår har vi flere enn 300 marine og maritime bedrifter. Det finnes ikke noen bedre plass å utdanne hodene som skal ta havrommet inn i fremtiden. Det handler om å få på plass studier som utnytter de lokale forholdene, og som bygger fagskolen og vekstmiljøet mellom næringslivet, forskning og utdanning spesielt godt, sier Eeg.

De neste ukene vil ingeniørstudiets skjebne bli beseglet gjennom i forhandlingene på Stortinget. Om det ikke blir vedtatt fortsatt støtte, så går det eneste kullet ved studiet ut til våren – og mye kompetanse forsvinner med det. KNN håper og tror at politikerne ikke vil la det skje.

– Det første store steget er tatt: Både KrF og Venstre har lagt inn disse viktige studieplassene i sine alternative budsjetter. Nå må bare Høyre, FrP, KrF og Venstre beholde dem inne i budsjettforhandlingene på Stortinget. Det er en ren kamp om prioritering. Heldigvis sitter det tre Nordmøringer i disse partiene, som alle kjenner saken, behovet og har vært klare på at de skal støtte Campus Kristiansund videre. Det har også vært gode møter med nøkkelpolitikere i mange partier. Vi mener derfor dette må komme på plass nå, men det er viktig å fortsette å minne politikerne om det, sier Eeg.

-I tillegg til å snakke om ingeniører og næringslivet, snakket vi i KNN om utviklingen av vekstmiljøet og kunnskapsparken som skal knytte sammen utdanning, næringsliv og forskning på Nordmøre. Dette er et Campus Kristiansund-prosjekt vi er direkte involvert i utviklingen av, og det er en veldig viktig sak for Kristiansund og Nordmøre – som også vil trenge statlige muskler for å utnytte potensialet sitt. Dette er noe vi håper politikerne vil engasjere seg i på nyåret.