Jakter nye muligheter

Helseinnovasjon og havrommet var stikkord når lokalt næringsliv dro på studiereise til USA.
Jakter nye muligheter

Helseinnovasjon og havrommet var hovedfokus gjennom hele reisen. Målet er at reisen skal berede grunnen for at næringslivet på Nordmøre styrker sin innovasjonsevne og griper nye muligheter. Hvordan kan lokalt næringsliv ta lønnsomme posisjoner innen den raskt voksende bioøkonomien, og hvordan kan man utvikle en sterk marin klynge - i tillegg til den godt etablerte klyngen innen olje og gass? Håpet er at studiereisen skal bli opptakten til etablering av et nettverk med internasjonale kontakter.

Verdensledende miljøer
I California var gruppen blant annet og besøkte en rekke av de fremste miljøene i verden innen helseinnovasjon og omsorgsteknologi. En dag tilbragte gruppen på California Institute of Technology (CALTECH), som jevnlig rangeres som et av verdens ti fremste teknologiske universiteter. I USA drives en stor del av pasientbehandling i Medical og surgery center. Gruppen besøkte blant annet Irvine Medical Center og Starpoint Surgery center. Representanter for City of Irvine, en kommune med vel 3 millioner innbyggere, tok åpent imot gruppen og fortalte blant annet om kommunenes servicepolitikk: «What can we do for you …» og hvordan de legger til rette for næringsutvikling og saksbehandlingsrutiner.

Gruppen tilbragte også en hel dag hos Fjord Ventures, etablert av nordmøringen Olav Bergheim, med hovedkontor i Laguna Hills, like sør for Los Angeles. Bergheim, som opprinnelig kommer fra Tingvoll, har foreløpig bygget opp 13 selskaper som jobber med å utvikle nye tilnærminger til, og løsninger på, sentrale helseutfordringer. Olav Bergheim er en markant personlighet, som har vist vei og brukt teknologi og innovasjon for å skape bedre liv for mange. Dette er også grunnen til at akkurat California og Laguna Hills ble mål for reisen.

SpareBank 1 Nordvest (SNV) tok initiativ til reisen, mens Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) har bistått med å koordinere det faglige innholdet. Reisen ble finansiert av deltakerne selv.

Bilde, fra venstre: Nils Erik Pettersen - aPoint, Reidar Bjerkestrand - Norcorp, gründer og vert Olav Bergheim - Fjord Ventures, Odd Einar Folland - Sparebank 1 Nordvest, Finn Backer - KNN, Arne Alnæs - Nyctea/styreleder KNN, Heidi J. Gjersvold - KNN, Alf Dahl - Vestbase, Nils Frey Jr. - Rastarkalv Eiendom, Øyvind Hoem - Hoemgruppen og Yngve Kruse - Bølgen Næringshage. Foto: Jeffrey West. 

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.