ISO-Piloten inviterer til kurs

ISO-Piloten ISO-Piloten.

ISO-Piloten inviterer til kurs i Kvalitet og miljøledelse (ISO 9001 og 14001) 5.-6. juni i Kristiansund.

Kurset er interessant for alle som er involvert i planlegging, implementering, vedlikehold og revisjoner av systemer. Kurset passer både for deg som allerede har et system i henhold til ISO 9001 og/eller ISO 14001, og for deg som er ny i faget.

Klikk her for å lese mer om kurset.

For påmelding og mer informasjon ta kontakt med post@iso-piloten.no 
eller på tlf. 407 67 252/917 07 628.

ISO-Piloten har siden 2001 hjulpet bedrifter over hele landet med utarbeidelse, implementering og etterlevelse av styringssystemer / ledelsessystemer innen mattrygghet, HMS og miljø. De leverer kurs med praktisk tilnærming til teorien, og benytter eksempler som de fleste deltakerne kan kjenne seg igjen i.