ISO-Piloten inviterer til kurs i høst

ISO-Piloten ISO-Piloten.

ISO-Piloten inviterer til kurs i HACCP-Analyse og Interne revisjoner og avviksbehandling.

28. august HACCP-Analyse i Kristiansund. Les mer om kurset ved å trykke her.

29. august Interne revisjoner og avviksbehandling i Kristiansund. Les mer om kurset ved å trykke her.

ISO-Piloten har siden 2001 hjulpet bedrifter over hele landet med utarbeidelse, implementering og etterlevelse av styringssystemer / ledelsessystemer innen mattrygghet, HMS og miljø. De leverer kurs med praktisk tilnærming til teorien, og benytter eksempler som de fleste deltakerne kan kjenne seg igjen i.