ISO-Piloten inviterer til kurs

ISO-Piloten ISO-Piloten.

ISO-Piloten inviterer til kurs i Kommunikasjon og konflikthåndtering 31.oktober i Kristiansund.

Klikk her for å lese mer om kurset.

ISO-Piloten har siden 2001 hjulpet bedrifter over hele landet med utarbeidelse, implementering og etterlevelse av styringssystemer / ledelsessystemer innen mattrygghet, HMS og miljø. De leverer kurs med praktisk tilnærming til teorien, og benytter eksempler som de fleste deltakerne kan kjenne seg igjen i.