Invitasjon til "Bærekraftsverksted"

. ..

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer næringsliv og kommuner til å være med på et banebrytende pilotprosjekt. Gjennom prosjektet skal de finne løsninger på lokale bærekraftsutfordringer, til det beste for både næringslivet og samfunnet.

Møre og Romsdal ønsker å ta en tydelig rolle i å utvikle et bærekraftig samfunn. Vår ambisjon er å gjøre Møre og Romsdal til bærekraftsfylke nr. 1 i Norge – og vi tror du kan spille en viktig rolle!

Bærekraftsutfordringene vi ønsker å løse gjennom prosjektet, er basert på KPI-målingene som er gjennomført av FNs organisasjon for smarte og bærekraftige byer; United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC). Målingene er gjennomført i mange norske byer, blant dem Ålesund, Molde og Kristiansund.

Prosjektet vil ta utgangspunkt i tre mulighetsrom: 

1) Vannforbruk – U4SSCs analyse viser et generelt høyt vannforbruk og at mye vann forsvinner mellom renseanlegg og forbruker. Dette er knyttet til bærekraftsmål 6 – rent vann og gode sanitærforhold.

2) Avfallshåndtering – en stor andel av avfallet vårt går til forbrenning. Hvordan kan vi redusere, gjenbruke og utnytte avfallet vårt på en bedre måte. Dette er knyttet til bærekraftsmål 12 – ansvarlig forbruk og produksjon.

3) Lønnsgap – for ca. hver krone en mann i fylket tjener, vil en kvinne tjene et sted mellom 60 og 70 øre. Gapet i lønn mellom kvinner og menn handler ikke bare om likestilling, men om økonomi; bedrifter som har mangfold blant de ansatte, tjener på dette og ikke minst er konkurransekraften vår avhengig av å få flere i arbeid. Dette er knyttet til bærekraftsmål 5 – likestilling mellomkjønnene og bærekraftsmål 8 – anstendig arbeid og økonomisk vekst.

For å finne løsninger for utfordringene innenfor disse temaene, inviterer vi til «Bærekraftsverksted» 25. og 26. november hos Framtidslaben Norge (tidligere Ålesund framtidslab), som ligger på Campus Ålesund, NMK, Borgundvegen 340.

Prosjektet finansieres av Sparebanken Møre og er gratis å delta i. For de av dere som kommer fra ulike bedrifter, er det viktig at deltagelsen er tilstrekkelig forankret i bedriften. Videre må vedkommende som velges ut til å delta på vegne av bedriften, ha et tilstrekkelig mandat til å delta.

Les invitasjonsbrevet her.

Meld deg på her og les mer om prosjektet