Invitasjon fra Møre og Romsdal AP

Møre og Romsdal AP inviterer til møte om nærings- og arbeidslivspolitikk.

Formålet med møtet er å få innspill fra næringslivsaktører og fra APs medlemmer på Nordmøre på hvordan Møre og Romsdal AP kan skape et sterkt og mangfoldig nærings- og arbeidsliv på Nord-Vestlandet for fremtiden. Møre og Romsdal AP har invitert noen aktører fra næringslivet til å holde innlegg. Møre og Romsdal AP oppfordrer andre representanter fra bedrifter om å komme og å ta ordet i andre halvdel av møtet for å dele sine synspunkter.

Tid: Mandag 14. september, kl. 18:00 - 20:00
Sted: Kantinen på Rådhuset i Kristiansund

Program:
18:00 - 18:10 Velkommen - Leder i Kristiansund AP, Berit Tønnessen
                      Bakgrunn for arrangementet - Leder i Møre og Romsdal AP og fylkesvaraordfører,                             Per Vidar Kjølmoen
18:10 - 19:00 Hvordan skape et mangfoldig næringsliv i Nordvest? - Kristiansund og Nordmøre                             Næringsforum, Ole J. Rugset
                      Nordvestnorske muligheter i havet - Ocean Network, Nils Erik Pettersen
                      Muligheter innen blå hydrogen - Equinor, Mari Bernhardsen
19:00 - 19:50 Ordet er fritt
19:50 - 20:00 Oppsummering - Hanne-Berit Brekken

På grunn av smittevernregler er det behov for påmelding.
Send e-post til more-og-romsdal@arbeiderpartiet.no