Informasjon til bedrifter i Møre og Romsdal fra NAV Arbeidslivssenter

NAV NAV.

Under koronapandemien skjer det mange endringer i medarbeideres arbeidshverdag, noen får andre oppgaver og/eller hjemmekontor, andre blir permittert.

IA-telefon Møre og Romsdal: 41 29 20 85
Facebook: NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal
Arbeidsgivertelefonen i NAV: 55 55 33 36
www.nav.no

Situasjonen kan skape jobbusikkerhet og uforutsigbarhet. Da er det ekstra viktig med god ledelse og god kommunikasjon. NAVs IA-rådgivere kan være en diskusjonspartner og gi støtte og veiledning innen:

  • Sykefraværsoppfølging, hvordan ivareta dette på en god måte?
  • Ledelse og partssamarbeid i endring og omstilling, hvordan kan tillitsvalgte og verneombud involveres? Informasjon og støtte til medarbeidere.
  • Forebyggende arbeidsmiljøarbeid, risikovurderinger og nærværsfaktorer i en endret jobbsituasjon.

Under pandemien tilbyr NAV en egen IA-telefon, 41 29 20 85, der du alltid får tak i en erfarne rådgiver. Åpningstid 09-15 på hverdager. 

Du kan også sende forespørsel til NAV på ordinær måte via kontaktskjema på nav.no

Noen av dere hadde pågående prosesser om sykefravær eller forebyggende arbeidsmiljø, med bistand fra IA-rådgiver, som har blitt utsatt på ubestemt tid. Har du spørsmål eller behov for avklaringer om dette, anbefaler NAV at du kontakter din IA-rådgiver direkte.

Følg NAV på Facebook: NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal. Her kommer relevante oppdateringer fra myndighetene og nyheter om endringer i regelverk på nav.no, og andre nyttige tips og råd for å håndtere utfordringer knyttet til koronasituasjonen.

Minner også om NAV sin Arbeidsgivertelefon, 55 55 33 36. Den skal brukes hvis du har behov for:

  • generell informasjon? 
  • opplysning om status i sak?
  • veiledning i bruk av selvbetjente løsninger? 
  • hjelp med å komme i kontakt med andre veiledere i NAV?

På www.nav.no finner du viktig informasjon om endringer i regelverk under koronapandemien.