I dag snakker vi med: Øystein Hestvik

Øystein Hestvik Øystein Hestvik.

Navn: Øystein Hestvik
Tittel: Avdelingsleder
Bedrift: Certex Norge AS, avd. Kr.sund
Omsetning: Ca 115 MNOK (avd. Kr.sund 2019)
Ansatte: Ca 30 årsverk (avd.Kr.sund)
Kjernevirksomhet: Løfteutstyr, wire og maritim sikkerhet m/tilhørende service/inspeksjon

Hvordan er hverdagen din akkurat nå? Er dere i drift?
- Vi er i full drift og håper aktiviteten skal holde seg framover. Flere av våre faste kunder har løpende prosjekter og oppdrag som vi skal levere varer og tjenester til. Vi merker likevel den utfordrende situasjonen vi er i, men jobber kontinuerlig for å sikre oss aktivitet.

Hvordan opplever de ansatte situasjonen vi nå står i?
- All ære til dyktige og erfarne kolleger som har engasjement og stå-på-vilje oppi alt dette. Alle har forståelse for at vi må tilpasse oss den nye hverdagen, og de gjør absolutt det beste ut av det.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- Det har vært utfordrende å iverksette og ivareta gode smittevernregler/-rutiner som skal sikre både kolleger, kunder og transportører. Det er også veldig viktig med en god koordinering mellom salg/lager/produksjon/service, samt de som har hjemmekontor, når kommunikasjon for det meste skal foregå digitalt, på mail og tlf. Vi er jo vant til å ta en prat på kontoret, verkstedet eller lageret for avklaringer, men mangler nå en del av den sosiale delen i hverdagen. Alt dette går stort sett veldig bra siden alle er fleksibel og positivt innstilt, men det er viktig å følge opp.

Hva mener du om myndighetenes ulike tiltak?  
- Jeg mener at de fleste tiltakene som er iverksatt har vært riktig. Jeg er på mange måter imponert over hvor godt gjennomtenkt mye av det er, selv om ikke alt treffer optimalt.

Er det noen lokale tiltak du mener burde kommet på plass?
- Jeg har inntrykk av at kommunene på Nordmøre også har gjennomført gode tiltak, og jeg har gode erfaringer med rask respons på spørsmål og avklaringer. Det som er viktig framover er å sikre arbeidsplassene våre, og kanskje særlig de som er tilknyttet de «blå næringer», som alltid har vært vårt levebrød. Da sikrer vi også at lokalsamfunnet holdes i gang med bl.a. handel og service.

Hva har du lært så langt av Korona-epidemien?
- Det er egentlig ganske mye, men det viktigste er nok at det meste kan endre seg veldig raskt og at vi må være tilpasningsdyktige.