I dag snakker vi med: Yngve Kruse

Yngve Kruse Yngve Kruse.

"Jeg er ydmyk og takknemlig for at vi tross alt virker i et land og en kommune som fungerer så godt!" - Yngve Kruse

Navn: Yngve Kruse
Tittel: Partner/daglig leder
Bedrift: MindMap AS
Omsetning: 4 mill.
Ansatte: 3
Kjernevirksomhet: Rekruttering, headhunting og kursvirksomhet

Hvordan er hverdagen din akkurat nå? Er dere i drift?
- Ja, vi er i drift. Vi opplever april og de kommende ukene som krevende og de vil naturlig nok medføre inntektsnedgang. Kursvirksomheten har stoppe helt opp, og headhunting/rekruttering er nedprioritert for mange. Når det gjelder kundekontakt og innsalg må vi tenke nytt og kreativt. Alle ansatte er permittert med 50%, men det er fortsatt en del å gjøre og vi planlegger og tenker fremover for å stå godt rustet. Vi har videomøter internt hver morgen fra respektive hjemmekontor, og er bevisst vår samfunnsrolle når det gjelder smitteverntiltak. Vi jobber derfor med å ha dialog med kunder og forbindelser på telefon og video. 

Hvordan opplever de ansatte situasjonen vi nå står i?
- Vi opplever situasjonen som krevende selvfølgelig. Samtidig er vi ydmyk ovenfor andre som opplever dette verre enn oss. Mange har opplevd en umiddelbar stopp i inntektene, andre jobber med helse og tiltak som krever innsats døgnet rundt. Vi prøver å være positive og løsningsorienterte, og ser at vi både jobber smartere og kan levere gode tjenester også i en unntakstilstand som dette.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- Dette er en påminnelse om at man ikke kan forberede og planlegge for alt. Vi må endre fokus, tenke nytt og være kreative. Samtidig må vi bli vi flinkere og mer bevisst på å bruke digitale verktøy, skape nye arbeidsvaner som vi kommer til å holde på også senere. Vi prøver så godt det lar seg gjøre å forutse både muligheter og konsekvenser. Vårt utgangspunkt er å gjennomføre strategi og aksjoner etter opprinnelig plan (før pandemi),og vi planlegger resten av året i tråd med dette.

Hva mener du om myndighetenes ulike tiltak?
- Jeg har stor tiltro til at dette har blitt håndtert på en god og riktig måte, til tross for at det er en helt ny situasjon. Tiltakenes effekt avhenger jo også av at folk er flinke til å stå sammen, og er solidariske.  Jeg er ydmyk og takknemlig for at vi tross alt virker i et land og en kommune som fungerer så godt!

Er det noen lokale tiltak du mener burde kommet på plass?
- På lokalt nivå har vi både vært dyktig og heldig i hvordan dette har utviklet seg. Situasjonen har blitt håndtert godt. Det blir veldig greit at  hytteforbudet forsvinner for å få litt variasjon i omgivelsene.

Hva synes du er det aller mest problematiske med korona-epidemien og hva har overrasket deg positivt i denne situasjonen?
- Det mest problematiske er mangelen på sosial kontakt, både gjennom jobb og privat - det er klart at man savner det. Vi har stått sammen på avstand og vi har blitt flink til å jobbe på en ny måte som jeg tror vi kommer til å ta med oss i tiden etter dette.