I dag snakker vi med: Vegard Nekstad

Vegard Nekstad Vegard Nekstad.

"Vi står jo normalt sett i startgropa for vår viktige høysesong, hvor vi normalt sett bemanner opp produksjonen. Så det har vært noen spesielle uker" - Vegard Nekstad

Navn: Vegard Nekstad
Tittel: Daglig leder
Bedrift: Norsol AS
Omsetning: 80 mill
Ansatte: 50
Kjernevirksomhet: Produksjon og salg av solskjerming

Hvordan er hverdagen din akkurat nå? Er dere i drift?
- I år ble det en forlenget påskeferie for oss. Vi stengte ned fabrikken i 4 dager før påsken som følge av redusert etterspørsel de siste ukene inn mot påskeferien. Vi har dessverre måtte kjørt redusert kapasitet en periode. Etter at myndighetene iverksatte nedstengingen av Norge, så merket vi det umiddelbart på etterspørselen. Befaringer ble satt på vent og noen ordre ble utsatt eller kansellert.
Vi står jo normalt sett i startgropa for vår viktige høysesong, hvor vi normalt sett bemanner opp produksjonen. Så det har vært noen spesielle uker. Vi har de siste dagene inn mot påskeferien kjørt på med ekstra markedsføring, noe vi har sett en positiv effekt av. Det er viktig at vi benytter denne anledningen til å vise oss frem. I en periode hvor mange av våre kunder sitter hjemme og irriterer seg over sola som varmer opp huset og skinner på de mange PC skjermene som står rundt omkring i de tusen hjem.

Hvordan opplever de ansatte situasjonen vi nå står i?
- De ansatte har tatt denne situasjonen på en veldig god måte. De fleste av våre ansatte har ikke mulighet for hjemmekontor, så vi har iverksatt en rekke smittverntiltak på fabrikken. Hyppig rengjøring, avstand både på arbeidsplasser og i pauserom. Adgang forbudt for andre enn ansatte og forhåndsgodkjente personer. I tillegg satte de i gang en dugnad for daglig desinfisering av flater som hyppig blir brukt, så jeg er imponert over hvordan de har taklet situasjonen. 

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- Den første perioden var veldig uoversiktlig og mye informasjon som måtte prosesseres og settes ut i livet. Det har vært viktig for meg å holde hyppige allmøter for å informere om status og være tilgjengelig om noen har spørsmål. Med 2 barn i barnehagen så har jeg kjent på en følelse av å ikke strekke til både jobb og privat, så jeg har blitt utfordret på mange plan.

Hva mener du om myndighetenes ulike tiltak?   
- Jeg synes myndighetene har opptrådt forbilledlig, og truffet godt og riktig med de ulike tiltakene. Som produksjonsbedrift så har vi selvfølgelig merket på kroppen mye fravær grunnet barnepass, karantene og forkjølelser. Det gir oss dels store utfordringer produksjonsmessig, men jeg opplever at kundene våre har stor forståelse for forsinkelser i denne situasjonen.

Er det noen lokale tiltak du mener burde kommet på plass?
- Jeg tenker at lokale tilpasninger og tiltak er et godt supplement til de sentrale bestemmelsene som fattes. Området med stor smitte må gjøre større inngrepen enn områder hvor smitten er liten eller fraværende. Vi har et langstrakt land og da mener jeg lokale tilpasninger er et godt verktøy.

Hva har du lært så langt av Korona-epidemien?
- Jeg har lært veldig mye og vi kommer til å dra mye lærdom av denne krisen på sikt. Som produksjonsbedrift ser jeg stor nytte av å ha kontroll på verdikjeden, samt det faktum at vi har stor lagerkapasitet på råvarer. Flere leverandører i Europa har stengt ned, og vi vinner mye på å faktisk kunne levere varer til våre kunder i en slik situasjon.
Vi har blitt tvunget inn i en mer digitalisert hverdag, hvor fysiske møter gjerne blir mer effektive gjennom digitale møteplasser. Jeg tror det for mange selskaper vil se at man kan spare både tid og penger ved å øke frekvensen på videokonferanser.