I dag snakker vi med: Tore Vevang

Banksjef, Tore Vevang, Sparebanken Møre
I dag snakker vi med: Tore Vevang

Navn: Tore Vevang
Tittel: Banksjef
Bedrift: Sparebanken Møre
Omsetning: På konsernnivå har vi forvaltning på 74 milliarder kroner.
Ansatte: Vi er 8 ansatte i Kristiansund, men i Sparebanken Møre er 360 totalt.
Kjernevirksomhet: Bank og finans

Hvordan er hverdagen din akkurat nå?
- Det fungerer overraskende godt. På lik linje med alle andre skjedde endringen nærmest over natten. Vi har siden 12. mars delt arbeidsstokken i to, med annenhver uke på hjemmekontor. Vi har gode tekniske løsninger for hjemmekontor, og har god dialog både med kolleger og med kunder på denne måten.

Hvordan opplever de ansatte situasjonen vi nå står i?
- Vi savner jo selvsagt å treffe alle kollegaene og ikke minst kundene og samarbeidspartnerne våre, men det går greit. Nødvendigheten av tiltakene er det jo selvsagt full forståelse for. Slik må det være nå.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- Dette er jo en situasjon en ikke kan forberede seg på. Vi jobber jo vanligvis tett på hverandre, så utfordringen ligger jo i avstanden til de som sitter på hjemmekontor. Med gode tekniske løsninger og bruk av  videomøter hver dag, slik at alle kan se hverandre, så går det veldig bra. Vi kjører også kjappe møter om dagens gjøremål, diskuterer ulike case. Jeg er imponert over mine kollegers evne til å tilpasse seg den nye hverdagen, og alle står virkelig på! Vi har også sosiale samlinger med videomøter, det er viktig for å bygge videre på den fantastiske team følelsen vi hadde på kontoret før dette skjedde. Slik evner vi å være en gruppe også i disse tider. Men når det er sagt, så gleder vi oss skikkelig til vi kan treffes fysisk igjen!

Hva mener du om myndighetenes ulike tiltak?
- Jeg mener det er for tidlig å sette karakter på de nasjonale tiltakene enda, men må få si at jeg er glad for at vi bor i Norge nå! Ikke minst må jeg få rette honnør til Kristiansund kommune for måten de har fulgt dette opp på. God informasjon, klare retningslinjer, handlekraft, situasjonen vi har her er absolutt tilfredsstillende omstendighetene tatt i betraktning.

Er det noen lokale tiltak du mener burde kommet på plass?
- Jeg mener det her er håndtert på en utmerket måte, og har full tillit til de avgjørelser som tas.

Hva synes du er det aller mest problematiske med Korona-pandemien?
- Først må vi nevne de som er rammet helsemessig, veldig mange har fått dette tett på, og kanskje opplevd tap av familie og kjære. I tillegg alle de som jobber i frontlinjen som eksponeres for mulig smitte i sin arbeidshverdag, her er det mange hverdagshelter. Videre er min bekymring næringslivet, sysselsettingen, ringvirkningene av tiltakene over lengre tid. Det tenker jeg en god del på. Vi er helt avhengig av et næringsliv som fungerer om vi skal ha en tilfredsstillende økonomi. Situasjonen vi står i nå er ikke tilfredsstillende på noen måte. Det er utfordrende å ikke vite når vi er tilbake i en mer normal situasjon. Det er vel denne usikkerheten som er krevende og utfordrende for mange.

Hva har overrasket deg positivt i denne situasjonen?
- Folk flest sin evne til omstilling, fantastisk! Svært mange bedrifter har tilpasset seg på imponerende vis, og tilbyr nå produkter til kundene sine på en helt annen måte enn tidligere. Samtidig ser vi at det oppstår en økt bevissthet hos folk flest til å handle lokalt. Vi vil støtte opp om lokale og nasjonale aktører. Denne bevisstheten håper jeg sitter i oss lenge etter at dette er over, for da kan det bidra til å trygge lokale arbeidsplasser på sikt. Så min oppfordring går til alle rundt oss som har mulighet, støtt opp om det lokale næringslivet!

Hvordan kobler du selv av?
- Ser mindre «koronanytt», ringer venner og familie, prøver å være mye ute, gå eller sykle, nyter våren.

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.