I dag snakker vi med: Susy Polonio

Avdelingsleder Kristiansund, Susy Polonio, Din Utvikling
I dag snakker vi med: Susy Polonio

Navn: Susy Polonio
Tittel: Avdelingsleder, Kristiansund
Bedrift: Din Utvikling
Ansatte: 8
Kjernevirksomhet: Arbeidsmarkedstiltak Oppfølging

Hvordan er hverdagen din akkurat nå? Er dere i drift?
- Hektisk og meget spennende! Vårt oppfølgingstiltak, som legger stor vekt på personlig kontakt med deltakere og samarbeidsbedrifter, ble nokså digitalisert over natten. På lik linje med flere bedrifter, har vi tatt i bruk digitale virkemidler og vært nødt til å finne kreative løsninger på tidligere ukjente utfordringer. Heldigvis har våre IT- og fagavdelinger jobbet med vår digitale plattform over tid, slik at det skulle kun noen minimale endringer til for å holde hjulene i gang. Gledelig, er vi i full drift!

Hvordan opplever de ansatte situasjonen vi nå står i?
- Det er klart at omstillingen som ble igangsatt den 12. mars påvirket alle våre ansatte. Med et samfunn i tilsynelatende fullkollaps, følelsen av å være i en apokalyptisk film og inngang i nye roller (som blant annet barnehage- og skoleassistent), kjente alle det på kroppen. Heldigvis, fikk vi løpende informasjon fra NAV som gjorde ‘snuoperasjonen’ smidig, situasjonen tatt i betraktning.
Tre treffpunkt på teams daglig (der teamet spiser frokost og lunsj sammen) har hjulpet oss å beholde lagånden og gitt oss muligheten til å strukturere dagen og arbeidet. Pr. i dag er vi i full gang og fokuset er på best mulige løsninger med mål å tilfredstille både NAVs og deltakernes behov.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- Min største utfordring har vært filtrering av den store informasjonsflommen, slik at teamets fokus er på oppgavene uten å måtte sette sammen det svære puslespillet av retningslinjer og tilpasninger.  Mine ‘vanlige’ oppgaver har vært nedprioritert slik at jeg kan være tilgjengelig for teamet, uansett om det er kun for å slå av en prat eller adressere større utfordringer.  Dette har resultert i lengre dager enn vanlig for meg, men avkastningen er vel verdt det! 

Hva mener du om myndighetenes ulike tiltak?  
- Min mening er delt. Jeg er utdannet biolog og ser nytte av flokkimmunitet, samtidig mener jeg at staten agerte meget kjapt og ansvarlig på en ukjent trussel som spredte seg som lyn. Vi er heldige som bor i et land der politikerne tør å ta et tak som i tillegg kommer med løsninger på konsekvensene av deres beslutninger. På den andre siden, stiller jeg spørsmål til hvorfor akkurat dette viruset (som enda har tatt færre liv enn sesonginfluensa) fikk viruskjendisstatus og snudde kloden på hodet.

Er det noen lokale tiltak du mener burde kommet på plass?
- Personlig, er jeg opptatt av lokale aktører. Disse er med på å definere og viderefører Kristiansunds rike historie og kultur. Jeg mener at det er kjempeviktig at lokale bedrifter kommer sterkere ute av denne utfordringen. Jeg stoler på våre lokalpolitikere og håper at de står på for regionens bedrifter, store som små.

Hva har du lært så langt av Korona-epidemien?

  •         Nordmøringer er hardføre
  •         Digitale løsninger kan virke godt i noen tilfeller
  •         Ingenting kan erstatte fysiskoppmøte og -kontakt
  •         Det er de tingene vi gjør i gode tider som viser seg i dårlige tider

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.