I dag snakker vi med: Odd Einar Folland

Administrerende direktør, Odd Einar Folland, SpareBank 1 Nordvest

Navn: Odd Einar Folland
Tittel: Administrerende direktør
Bedrift: SpareBank 1 Nordvest
Ansatte: 150 i konsernet
Kjernevirksomhet: Finans, forsikring og regnskap/økonomi

Hvordan er hverdagen din akkurat nå?
- Det er en ny hverdag i en tid med mange utfordringer. Dette er en tid ingen av oss før har opplevd og mange opplever en bratt læringskurve når det kommer til digitalisering og bruk av hjemmekontor. Vi er en kritisk samfunnsfunksjon og har nå fått mer erfaring knyttet til sikkerhet og beredskap og vil ta med oss disse erfaringene også i tiden fremover. 

Hvordan opplever de ansatte situasjonen vi nå står i?
- De ansatte har håndtert dette veldig bra og utvist stor profesjonalitet og enorm innsats. De har rigget seg opp med hjemmekontor og vi har hatt daglige informasjonsmøter over Skype. Vi er sosiale dyr og vi har alle måtte innrettet oss forskjellig, jeg vil gi en kjempe ros til de ansatte og den omstillingen de har vist. I tråd med retningslinjer fra myndighetene vil vi prøve å forflytte de ansatte tilbake til kontorene så fort det er helsemessig forsvarlig. Vi er prisgitt at infrastrukturen og nettet har fungert så godt. 

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- Det viktigste verktøyet som leder er å sikre god kommunikasjon, både til ansatte, kunder, leverandører og medspillere. Våre kunder skal vite at vi spiller på lag, gjennom både avdragsfrihet, rentetilpasning, forskudd på dagpenger og med å være behjelpelige med de tiltakspakkene som har kommet fra myndighetene spesielt rettet mot næringslivet. Det er viktig at vi fortsatt ivaretar våre oppgaver og jeg har lært å styre en stor virksomhet fra avstand gjennom digitale verktøy. 

Hva mener du om myndighetenes ulike tiltak?
- Jeg synes myndighetene har håndtert denne situasjonen på en god måte. Myndighetene har vært tidlig ute, profesjonelle og håndtert dette på en fin og grundig måte. Vi kan ikke forvente at alle er 100% fornøyd i en situasjon som har vært utfordrende også for våre politikere.

Er det noen lokale tiltak du mener burde kommet på plass?
- Det som er viktig er at de bedriftene som kan overleve, overlever. De som har blitt permittert må få den hjelpen de er lovd og nå har også fylkeskommunen kommet på plass med en tiltakspakke som jeg håper vil komme til nytte både for privatpersoner og næringslivet. Hele verdikjeden må jobbe sammen for at vi best mulig skal komme oss gjennom denne tiden. 

Hva synes du er det aller mest problematiske med korona-epidemien? 
- Det aller mest problematiske er at det er så usikkert, når er vi tilbake til normalen? 

Hva har overrasket deg positivt i denne situasjonen?
- Både privatpersoner, bedrifter og myndigheter har greid å håndtere situasjonen godt og vi har vist evnen til å tilpasse oss. Denne tiden har vist mange muligheter i form av samhandling og bruk av digitale verktøy som jeg tror vil bli benyttet i større grad også i tiden fremover etter krisen.

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.