I dag snakker vi med: Line Lønning Andresen

Operasjef, Line Lønning Andresen, Operaen i Kristiansund
I dag snakker vi med: Line Lønning Andresen

Navn: Line Lønning Andresen
Tittel: Operasjef
Bedrift: Operaen i Kristiansund AS
Omsetning: 40 mill
Ansatte: 29 årsverk
Kjernevirksomhet: Musikkteaterproduksjon og undervisning i dans, sang og musikk

Hvordan er hverdagen din akkurat nå? Er dere i drift?
- Operaen i Kristiansund har det etter forholdene bra. Vi priser oss lykkelig for at Operafestukene ble gjennomført før Koronakrisa, men har siden 12. mars måtte avlyse og utsette vårens forestillinger og konserter. Vi er i drift og i gang med planleggingen av neste sesong. I tillegg underviser vi 1100 barn og unge i dans, sang og musikk ukentlig gjennom kulturskoler i 12 kommuner samt Operaens Ballettsenter her i Kristiansund. Denne undervisningen har til nå foregått digitalt, men ila av uka åpner vi for undervisning til mindre grupper. Musikerne våre har gjort en del musikalske stunt som er blitt vist på sosiale media. Vi fikk kjemperespons på musikkvideoen hvor Operaens Sinfonietta sammen med en operasanger spilte inn «All By Myself». Videoen har blitt sett av over 30 000 personer. Samtidig er kulturbransjen en av de bransjene som er hardest rammet med mange frilansere som har fått inntaksgrunnlaget sitt revet bort over natten.  

Hvordan opplever de ansatte situasjonen vi nå står i?
- Det er jo ikke noe kjekt, vi lever jo av publikummet vårt. Vi er bekymret for senhøsten, og når vi kan ha arrangementer som normalt. Til sommeren vil vi stenge 1 måned tidligere enn vanlig og produksjon- og administrasjonsavdelingen vil bli permittert. Samtidig ser det nå ut til at det åpnes opp sakte med sikkert og vi krysser fingrene for at vi igjen kan gi flotte musikalske opplevelser «live» til vårt publikum. Det å oppleve kunst og kultur «live» sammen med andre er fortsatt det beste!

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- Informasjon og dialog er viktig. Imponert over at vi greier å omstille oss. Synes vi har greid å holde motet oppe og være realistisk optimister. Spesielt har de som har drevet med undervisning vært utrolig dyktig til å tenke nye metoder.

Hva mener du om myndighetenes ulike tiltak?  
- For kulturfeltet og Operaen i Kristiansund har ingen av krisepakkene truffet. Forventer at regjeringen og spesielt kulturministeren kommer på banen snart og i større grad viser forståelse og kunnskap for utfordringene i kultursektoren framover.

Er det noen lokale tiltak du mener burde kommet på plass?
- Jeg har ingen konkrete tiltak, men kommune, fylke og stat må samarbeide slik at ingen faller utenfor tiltakene og krisepakkene.

Hva har du lært så langt av Korona-epidemien?
- Det å være endringsdyktig er viktig for en institusjon som oss og at evnen til å omstille seg er utrolig viktig å ha. Det finnes mulige alternative løsninger som vi nå har fått testet og som er kompetanse som vi tar med oss etter Koronakrisen.  

Hvordan kobler du av i denne tiden?
- Jeg er optimist av natur – noe som kommer godt med nå. Ellers greier jeg å koble av gjennom å drive med hagearbeid. Jeg har også kommet meg ut på ski, både toppturer og langrenn. Det er mye snø i fjellet og jeg håper jeg ikke har gått min siste tur enda.

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.