I dag snakker vi med: Gjertrud Bjørnvold

Gjertrud Bjørnvold Gjertrud Bjørnvold.

"Vi forsøker å være kreative og tilbyr kundene assistanse på Teams og telefon. Er i gang med produktutvikling på tjenester som kan leveres over nett" - Gjertrud Bjørnvold

Navn: Gjertrud Bjørnvold
Tittel: Daglig leder/Seniorkonsulent
Bedrift: ISO-Piloten AS
Omsetning: 5.6 mill i 2019
Ansatte: 5
Kjernevirksomhet: Konsulenttjenester innenfor Kvalitet, Mattrygghet og HMS

Hvordan er hverdagen din akkurat nå? Er dere i drift?
- Vi er i drift – men noe redusert. Flere av våre oppdrag innebærer at vi må være fysisk til stede hos våre kunder. Disse får vi ikke gjennomført nå – mye utsettes til senere. Andre kunder utsetter avtalte oppdrag – mange er bekymret for egen økonomi. Vi benytter ledig tid til kompetanseheving, rydding i interne systemer og produktutvikling. Vi forsøker å være kreative og tilbyr kundene assistanse på Teams og telefon. Er i gang med produktutvikling på tjenester som kan leveres over nett.

Hvordan opplever de ansatte situasjonen vi nå står i?
- De tar det fint og har full forståelse for tiltakene som vi har iverksatt – de gjør det beste ut av det. Men de er selvsagt litt frustrerte i forhold til delvis permittering og usikkerhet omkring varigheten av denne samt løsningen med hjemmekontor.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- Jeg er jo mye på reise til vanlig og er jo for sånn sett vant til å organisere mye uten at jeg er på kontoret. Den største utfordringen er usikkerheten omkring når og hvordan avtalte oppdrag rundt omkring i Norge skal kunne gjennomføres. Det blir mye som må tas igjen etter hvert. Det er også viktig å pleie arbeidsmiljøet – vi har regelmessige møter på Teams der fokuset er å være sosiale, få ut litt frustrasjon samt å motivere hverandre.

Hva mener du om myndighetenes ulike tiltak?  
- Mange gode tiltak – men det er vanskelig å vite hva som er riktig. Det kan bare framtiden gi oss svar på. De økonomiske tiltakene virker foreløpig fornuftig. Holder på å sette meg inn i disse nå.

Er det noen lokale tiltak du mener burde kommet på plass?
- Jeg synes kommunene har gjennomført fornuftige tiltak.

Hva har du lært så langt av Korona-epidemien?
- Det er godt å se at vi klarer å omstille oss raskt – at vi er tilpasningsdyktige. Noen av endringene vi har gjennomført vil nok bli permanente.