I dag snakker vi med: Eskild Røsand

Eskild Røsand Eskild Røsand.

"I tillegg til å hindre smitterisiko er det største og beste bidraget vi kan gi til samfunnet fremover, å sørge for god drift og verdiutvikling i våre prosjekter. Dette er noe våre ansatte forstår og stiller seg bak." - Eskild Røsand

Navn: Eskild Røsand
Tittel: Daglig leder
Bedrift: Betonmast Røsand AS
Omsetning: 315 mill
Ansatte: 68
Kjernevirksomhet: Entreprenørvirksomhet bygg og anlegg

Hvordan er hverdagen din akkurat nå? Er dere i drift?
- Alle våre prosjekter er i drift. Vi har innrettet oss etter retningslinjene fra helsemyndighetene. Vi har hatt noen utfordringer i enkelte prosjekt mtp karantener av personell, forsinkelse av varer (spesielt fra utlandet) og at noen av våre arbeidstakere har hatt omsorgsdager som betyr nedsatt produktivitet. Både i prosjekt som pågår og nye prosjekter vi skal i gang med, så planlegger vi utifra at normalen og virkeligheten blir som i dag en god stund fremover. Dimensjonering av brakkerigger, planlegging av arbeidsoperasjoner, forskjøvet spise og arbeidstid er eksempel på tiltak som vi iverksetter for å hindre spredning og antall personer samlet samtidig.
Vi er så heldig å ha en veldig dyktig og dedikert arbeidstokk, som hjelper hverandre og som legger mye arbeid i å få prosjektene til å gå mest mulig smertefritt. Det handler om å se problemer på forhånd, gjøre tiltak og tenke alternativt hvis ting blir utfordrende. Så langt så har våre dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere klart å minimimere driftsutfordringene til det akseptable for vår del.

Hvordan opplever de ansatte situasjonen vi nå står i?
- Jeg opplever pr i dag en situasjon som har stabilisert seg noe. Fra å være veldig usikker og lite forutsigbar i Mars, så har vi nå en situasjon der vi har tilpasset oss den «nye» hverdagen, og er i så måte også en del av den felles store dugnaden Norge legger opp til. I tillegg til å hindre smitterisiko er det største og beste bidraget vi kan gi til samfunnet fremover, å sørge for god drift og verdiutvikling i våre prosjekter. Dette er noe våre ansatte forstår og stiller seg bak.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- Det er nye situasjoner som skal håndteres. Pr i dag så har vi ingen registrerte smittede i vår bedrift eller våre prosjekter.  Tett dialog og informasjon er et stikkord som alltid gjelder, men enda mer nå. Vi prøver å gi nok og presis informasjon om status og utvikling i bedriften kontinuerlig.  Som alltid hos oss så er det korte linjer og dette gjelder særlig nå.

Hva mener du om myndighetenes ulike tiltak?  
- Jeg mener tiltakene har vært riktige. Vi har fått raske svar på spørsmål vi har hatt og jeg opplever myndighetene som effektive og løsningsorienterte i denne situasjonen. Vi er i tillegg glad for at samfunnet gradvis gjenåpnes. Samfunnet er helt avhengig av at Næringslivet generer verdier og inntekter til statskassa. Staten bruker nå mye penger for å motvirke de økonomiske konsekvensene dette har for oss, og det er kritisk viktig at vi kommer i gang med verdiskapning i alle bransjer så snart som mulig.

Er det noen lokale tiltak du mener burde kommet på plass?
- I byggebransjen handler det nå om at kommunen iverksetter snarest vedtatte prosjekt og samtidig fremskynder prosjekt som skal gjennomføres. Dette blir en vinn-vinn-situasjonen for alle og jeg forventer at dette har høyt fokus fremover. I tillegg så trenger vi kjapp saksbehandlingstid på de tiltaksmidlene som nå kommer. Det er nå og fremover det trengs, ikke om 6 mnd.

Hva har du lært så langt av Korona-epidemien?
- Norge er et godt land å leve i! Vi har oppegående myndigheter som gjør nødvendige grep. I tillegg så er vi et lojalt folkeslag som innretter oss de regler vi får. Vi evner også å gjøre raske tilpasninger til en endret arbeidshverdag som er positivt i et lengre perspektiv. En siste observasjon er å registrere hvor utrolig sårbar man er og hva man tar forgitt.