I dag snakker vi med: Daniel Wiesenberg

Distriktssjef/markedssjef, Daniel Wiesenberg, COWI AS
I dag snakker vi med: Daniel Wiesenberg

Navn: Daniel Wiesenberg
Tittel: Distriktssjef/markedssjef
Bedrift: COWI AS
Omsetning: (Net turnover 2019) 1.870 NOKm
Ansatte: 1200
Kjernevirksomhet: Rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av komplekse funksjonsbygg, effektive transportløsninger, blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling.

Hvordan er hverdagen din akkurat nå? Er dere i drift?
- Det går rimelig bra både på landsbasis og i store trekk også internasjonalt. Produksjonen i COWI er opprettholdt. 90% jobber fra hjemmekontor. I Kristiansundsområdet er ikke aktiviteten så høy akkurat nå, men COWI involverer Kristiansundskontoret i større oppgaver rundt om i landet. Det jobbes også for å finne muligheter sammen med Kristiansund kommune.

Hvordan opplever de ansatte situasjonen vi nå står i?
- Ansatte opplever situasjonen som krevende, som følge av at man er nødt til å kombinere jobb og familieliv på en helt annen måte enn før. COWI prøver å legge godt til rette, slik at ansatte kan tilpasse seg den nye hverdagen best mulig. Samtidig erfarer ledelsen at folk stiller opp for arbeidsgiver og at alle drar i positiv retning.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- Usikkerheten knyttet til hva som skjer framover er utfordrende, - hvordan blir pandemiens fase 2 og 3. Det er spesielt å ikke vite når, og hvor mye, samfunnet kan åpnes igjen. Det er et betydelig ansvar både å tjene kundene, og samtidig legge best mulig til rette for ansatte i denne tiden. Mange ønsker seg tilbake til vanlig arbeidsliv, samtidig som myndighetene ber om at de som kan bør opprettholde hjemmekontor. Digitale allmøter og god informasjon er særdeles viktig.

Hva mener du om myndighetenes ulike tiltak?
- Jeg synes myndighetene har håndtert og håndterer situasjonen på en fin måte, særlig med tanke på trekantsamarbeidet. Partene lytter til hverandre, og er opptatt av samspill og det å finne gode løsninger. WHO sine anbefalinger følges, samtidig som man er opptatt av næringslivets muligheter til å holde hjulene i gang.

Er det noen lokale tiltak du mener burde kommet på plass?
- Politikere og næringsforeninger må lytte til næringen. Tett samarbeid og diskusjoner med NHO, næringsforeninger og byggenæring er positivt og viktig. Det bør også være tydelig fokus på hvordan det jobbes opp mot Stortinget. Scenario-analyser bør muligens iverksettes, - med tanke på hva man skal leve av i framtiden. Det bør fortsatt være fokus på det grønne skiftet. Ved anskaffelser bør lokale firmaer/lokalt næringsliv benyttes, - dette bør også i langt større grad gjelde i forbindelse med anbudskonkurranser. Pris bør kanskje ikke være eneste valgkriterium.
Man bør igangsette eller framskynde prosjekter for å holde lokale firmaer i aktivitet. Det er flere prosjekter der ute som allerede er på skissestadiet, men som nå står stille. I tillegg finnes det prosjekter der man mangler noen godkjenninger og avklaringer for å kunne gå i gang med neste fase. Her kunne for eksempel næringsforeninger være et godt mellomledd mellom de ulike sidene av bordet, for å signalisere lokale aktørers ønske om at slike prosjekter og avklaringer blir framskyndet.

Hva har du lært så langt av Korona-pandemien?
- Man ser viktigheten av det å investere ytterligere i vår digitale framtid. Vi erfarer i disse dager at vi kan jobbe like effektivt digitalt, som når vi møtes fysisk. Vi har tatt kvantesprang digitalt. Med tanke på miljø og klima, vil nok flere - for ettertiden - vurdere om det er nødvendig å reise like mye som før. COWI har fått bekreftet at gode ordrereserver er viktig å ha, og at godt samarbeid gir verdi for både leverandør og kunde. Det kommer også tydelig fram, at felles vilje til å investere i samarbeid gir partene mer igjen.

Hvordan kobler du selv av?
- Jeg forholder meg til faste rutiner, går tur i naturen, puster inn frisk luft og ser på alt det positive som skjer om dagen. Jeg sørger samtidig for å legge inn pauser gjennom dagen og spiser lunsj med familien mm. I tillegg har jeg noen hjemmeprosjekter, som også holder meg i god aktivitet.

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.