I dag snakker vi med: Alf Hjelmaas

Daglig leder, Alf Hjelmaas, West Elektro AS
I dag snakker vi med: Alf Hjelmaas

Navn: Alf Hjelmaas
Tittel: Daglig leder
Bedrift: West Elektro AS
Omsetning: 100 mill
Ansatte: 55
Kjernevirksomhet: Elektroinstallasjon, sikkerhet, automasjon og IT

Hvordan er hverdagen din akkurat nå? Er dere i drift?
- Vi er i full drift, men har selvsagt tilpasset oss den nye hverdagen med tanke på retningslinjer fra FHI. Det er utarbeidet en bransjestandard som vi følger. Det er viktig at både kunder og ansatte skal føle seg trygge når vi kommer på besøk. Vi ser at flere av våre kunder ikke vil ha besøk av eksterne i den perioden vi har vært gjennom. På den andre siden står det mange kontorer ledig nå så flere kunder finner det hensiktsmessig med å få utført oppdrag nå.
West Elektro har flere ben å stå på og er ikke avhengig av enkeltbransjer. Vi har også et bredt sammensatt produkt og tjenestetilbud. Jeg mener dette er den viktigste årsaken til at vi skal greie oss gjennom denne tiden. Vi har så langt ikke vært nødt til å permittere ansatte.

Hvordan opplever de ansatte situasjonen vi nå står i?
- De ansatte har vært konsentrerte om arbeidsoppgavene sine og virkelig satt fokus på arbeidsplassen sin. I denne spesielle tiden viser de stor forståelse og respekt for de tiltakene vi har innført. Dette er avgjørende for at bedriften skal leve godt videre.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- Den første tiden var det utfordrende at hele samfunnet endret seg på dager. Vi iverksatte øyeblikkelig tiltak som har fungert fint. At alt ikke skal dreie seg om Corona har også vært viktig for oss. Min bransje er nok ikke den mest utsatte i denne første fasen. På lengre sikt kan det bli større utfordringer. Det ser ut til at prosjekter kanselleres eller flyttes fram i tid. Det er viktig at stat og kommune greier å igangsette de prosjektene som er gryteklare. For de prosjekter som krever lengre behandlingstid må det jobbes med å sette fart på disse.

Hva mener du om myndighetenes ulike tiltak?
- Jeg har stor respekt for de tiltakene som er fattet og gjennomført. Det virker gjennomtenkt både lokalt og sentralt. Det dreier seg og å få smitten under kontroll og det er få utspill med politisk agenda.

Er det noen lokale tiltak du mener burde kommet på plass?
- På generelt grunnlag mener jeg at det må åpnes for flere lokale bestemmelser. Vi som bor langt utenfor de største befolkningsområdene har andre behov og kan kontrollere smitte på en annen måte. Det er viktig at vi ser på tiltak opp mot arbeidsplasser og økonomi. Vi må ha en bærekraftig, konkurransedyktig og sterk region også etter dette. Når det er sagt har jeg tillitt til myndighetene å vurdere dette.

Hva har du lært så langt av Korona-epidemien?
- Vi ser at samfunnet kan endre seg rakt og at det er sårbart. Å ha gode retningslinjer og rutiner internt er avgjørende. Mange møter kan holdes digitalt og er mer effektivt. Derimot må vi ikke glemme den menneskelige kontakten.

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.