Hele Nordmøre må ta i et tak for høyere utdanning i regionen

Det pågår en spennende prosess med utvikling av Campus Kristiansund.
Hele Nordmøre må ta i et tak for høyere utdanning i regionen

Vekstregion
Drømmen om å bli en vekstregion, med voksende befolkning og økende verdiskapning, er et steg nærmere å realiseres med Campus Kristiansund. KNN er klar i sin tale: nå må vi jobbe sammen.

– Hele regionen må ta i et tak. Det gjelder ikke bare de innen utdanningssektoren, det gjelder like mye bedriftene som har et kompetansebehov i dag og i fremtiden. Disse bedriftene er en viktig brikke for å lykkes med prosjektet, sier Finn Backer, daglig leder i KNN.

Campus Kristiansund svarer på flere av utfordringene i regionen i dag; befolkningstall, antall unge og antall med høyere utdanning.

– Vi må gi de unge et tilbud. Vi må utdanne ungdommen til de jobbene som er på Nordmøre, derfor er vi veldig opptatt av at det faglige tilbudet på campuset skal gjenspeile behovene i næringslivet i regionen. I dag og i årene som kommer.

En viktig bidragsyter
KNN sin rolle i prosjektet er å tilrettelegge for en god kobling mellom næringslivet og campuset. Det skal de gjøre ved å etablere en kunnskapspark.

– Gjennom kunnskapsparken vil vi stimulere til økt innovasjon og nyskapning på Nordmøre. Vi skal være framtidsrettet og legge til rette for vekst og utvikling, sier Backer.

Utdanning er et av hovedsatsingsområdene til KNN.

– Vi jobber for at regionen skal være en attraktiv arbeids-, bo- og serviceregion. Høyere utdanning er et stort steg i riktig retning for å lykkes med akkurat det, så her må alle damer og menn til pumpene – for å sammen legge byggeklossene for fremtidens Nordmøre, avslutter Backer.

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.