Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2018-2021

Kartet viser kommuner og skoler i ulike inntaksregioner Kartet viser kommuner og skoler i ulike inntaksregioner. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

KNN har gitt utdanningsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune sine innspill til høringsdokumentet Skolebruksplan 2018-2021.

Skolebruksplan 2018-2021 er på høring med frist 8. septmeber.

KNN har merket seg de forhold som vedrører det videregående utdanningstilbudet for Nordmøre.

KNN vil uttale følgende:

  • KNN mener det nå er riktig å sette opp Vg2 Brønnteknikk ved Kristiansund vgs. da vi ser at oppgangen i petroleumsvirksomheten er på gang, og fordi næringen vil ha behov for nyrekruttering knyttet til naturlig avgang.  Vi understreker at tilbudet om Vg2 Brønnteknikk må markedsføres ekstra, da dette tilbudet har vært ute av skolens portefølje over noe tid.  Dersom søkertallet blir positivt - og oppgangen i petroleumsnæringen fortsetter - må det vurderes om tilbudet kan igangsettes hvert år fremover.
  • KNN mener at Naturbruk (blå linje) snarest må tilbys på Nordmøre.  Dette bransjeområdet er i sterk vekst, og det er allerede registrert flere elever på Nordmøre som søker på Naturbruk i Trøndelag.  Skal de havrettede næringene på Nordmøre få tilgang til kompetent personell er det viktig at fylkeskommunen tilbyr Naturbruk flere steder enn i Ålesund og Fræna.
  • Vi merker oss at det er gjort kapasitetsmessige tilpasninger i flere tilbud, både i Kristiansund, Sunndal og Surnadal.  Vi forutsetter at den reelle søkingen avgjør om noe av dette må omgjøres ved endelig oppstart av tilbudene.

 

Uttalelsen fra KNN kan du se i sin helhet ved å trykke her.