Høring "Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032" Averøy

Averøy kommunehus Averøy kommunehus.

Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 for Averøy ligger nå ute på høring og offentlig ettersyn, med frist for innspill tirsdag 6. oktober.

Har du innspill til planen, og ønsker at vi i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum skal ha det med i vårt, så mottar vi gjerne medlemmens synspunkter innen 30.september. Send de til post@knn.no
Direktelink til høringsdokumentet finner du her.

Mer informasjon om forslaget og hvordan komme med innspill på Averøy kommune sine nettsider. 

Averøy kommune inviterer også til frokostmøte 29.september, hvor de vil gå gjennom forslaget som ligger til høring, mer informasjon og påmelding her.