Høring "Kommuneplanens arealdel 2020-2032" Kristiansund

Kristiansund Kristiansund.

Forslag til Kommuneplanens arealdel 2020-2032 for Kristiansund ligger nå ute på høring og offentlig ettersyn, med frist for innspill innen fredag 23. oktober.

Mer informasjon om forslaget og hvordan komme med innspill finnes i denne artikkelen via Kristiansund kommune sine nettsider. 

Alle saksdokumentene kan leses i denne linken.

Vi i KNN mottar gjerne innspill til vårt høringssvar fra medlemmene. Disse kan sendes til post@knn.no innen 16. oktober.