Høring "Kommuneplan for Kristiansund - samfunnsdel 2020 - 2032"

. ..

Forslag til "Kommuneplan for Kristiansund - samfunnsdel 2020-2032" ligger nå ute på høring og offentlig ettersyn, med frist for innspill innen mandag 16. november.

Mer informasjon om forslaget og hvordan komme med innspill finnes i denne artikkelen via Kristiansund kommune sine nettsider. 

Direktelink til høringsdokumentet finner du her.

Vi i KNN mottar gjerne innspill til vårt høringssvar fra medlemmene. Disse kan sendes til post@knn.no innen 12. november.