Gratis karriereveiledning

Varde tilbyr karriereveiledning på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune.
Gratis karriereveiledning

Karriere Møre og Romsdal tilbyr gratis karriereveiledning til alle voksne i fylket. Tilbudet innebærer:

  • Veiledning om utdanning og arbeid
  • Interessekartlegging
  • Råd i forbindelse med skriving av CV og jobbsøknad
  • Råd til jobbintervjuet
  • Kurspakker for privat og offentlig sektor

Tilbudet skal bl.a. bidra til flere kompetente og motiverte arbeidstakere til næringslivet gjennom individuelle veiledningssamtaler eller gruppeveiledning.

Ønsker du å vite mer om tilbudet, ta kontakt med:
Karriereveileder Hanne Pettersen, Varde AS
Tlf.: 922 59 155
Epost: hanne.pettersen@varde.as

Rådgiver Hilde Meringdal, Møre og Romsdal fylkeskommune
Tlf.: 71 28 03 75 / 957 53 645
Epost: hilde.meringdal@mrfylke.no

Du finner også informasjon på Varde sitt digitale jobbsenter: www.varde.as/digitalt-jobbsenter/ eller på https://mrfylke.no/for-deg-som-er-innbyggar/karriere-moere-og-romsdal.

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.