Går sammen om å skape en ny og slagkraftig lokal sparebank

Sparebank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank Sparebank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank.

To gode og sterke lokalbanker går sammen for å skape en enda mer attraktiv og sterkere lokal sparebank. Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest offentliggjør nå at de ønsker å bygge en ny bank som skal være en kraftig motor for hele regionen, med samme nærhet til - og kunnskap om - kundene.

Den nye banken skal få navnet SpareBank 1 Nordmøre og betjene et marked som strekker seg tvers gjennom Møre og Romsdal og til Trøndelag, med kontor i alle de tre Mørebyene, Trondheim og åtte andre steder fra ytre til indre Nordmøre. SpareBank 1 Nordmøre skal bygge videre på det bunnsolide fotfestet med hovedbaser i Surnadal og Kristiansund.

Sjef for SpareBank 1 Nordmøre blir Allan Troelsen, adm. banksjef i Surnadal Sparebank:

- «Hovedmålet med sammenslåingen, utover å skape en bedre bank for kundene våre, er å sikre og utvikle attraktive lokale arbeidsplasser, skape større konkurransekraft og bidra til økt utvikling av næringslivet. Vi skal skape økt lønnsomhet og avkastning for eierne og større evne til å bidra til lokalsamfunnenes utvikling.»

- «Dette er bra for kundene fordi de får en lokal sparebank som nå blir sterkere, med et enda bedre og bredere kundetilbud, men med samme nærhet, tilstedeværelse, lokale forankring og ledelse. Dette vil gi oss enda bedre forutsetninger for å møte fremtidens utfordringer og muligheter», sier Allan Troelsen.

Odd Einar Folland vil fortsette i sin rolle som administrerende direktør i SpareBank 1 Nordvest inntil gjennomføring av sammenslåingen. Det vil bli inngått en egen avtale med styret i den sammenslåtte banken som beskriver Follands rolle etter sammenslåingen. Folland forteller at det er to banker med lik historie, likt verdigrunnlag og like kulturer som nå går sammen om den nye SpareBank 1 Nordmøre:

- «Vi skaper med stolthet en ny bank som tar med seg det beste fra begge bankene. Vi går inn i neste fase i prosessen med stor respekt for hverandre og med en god balanse på områder som er viktige for begge bankene, de ansatte, eierne og lokalsamfunnene de springer ut av», uttaler Odd Einar Folland, adm. direktør i Sparebank 1 Nordvest

SpareBank 1 Nordmøre vil få en omfattende portefølje av både tradisjonelle og nyskapende bedrifter i hele regionen, som skal betjenes av kompetente medarbeidere med bred bransjeinnsikt. SpareBank 1 Nordmøre vil videreføre de aktivitetene som begge bankene har drevet og fortsatt legge stor vekt på innovasjon og verdiskaping. I tillegg vil SpareBank1 Nordmøre være enda bedre rustet til å finansiere næringslivet i regionen.

Mer midler til allmennyttige formål i regionen

SpareBank 1 Nordmøre vil få en sterk lokal forankring gjennom eierskap, ledelse og tilstedeværelse. Samtidig opprettes det to stiftelser som skal være eiere i den nye banken. Overskuddet som disse eierandelene gir, skal gå til allmennyttige formål og komme lokalsamfunnene til gode i enda større omfang enn de to bankene i dag og hver for seg tildeler slike formål.

- «Slik vil den kapitalen som er bygd opp lokalt, bli bevart lokalt. Gjennom å støtte gode formål i regionen, vil vi bidra til å styrke den ytterligere og gjøre den enda mer attraktiv. Dette kommer i tillegg til det bidraget den nye banken SpareBank1 Nordmøre vil bidra med av sponsoravtaler, arrangement og engasjement i hele regionen», forteller Allan Troelsen og Odd Einar Folland.

Bankene som nå slår seg sammen er meget godt fornøyd med sine respektive allianser. Basert på vurderinger knyttet til den sammenslåtte bankens mål, inkludert omfanget av antallet berørte kunder, medarbeidere og forretningsområder, har partene vurdert at den sammenslåtte banken er best tjent med å være tilknyttet SpareBank 1-alliansen.

Det er i første omgang en intensjonsavtale de to bankene har signert. De kommende ukene skal det gjennomføres forhandlinger om vilkår for sammenslåing, og målet er å signere endelig avtale om sammenslåing innen utgangen av oktober 2020. En eventuell endelig avtale skal vedtas av bankenes generalforsamlinger innen utgangen av november 2020. Den eventuelle sammenslåingen kan da gjennomføres i annet kvartal 2021.

Kontaktinformasjon:

Surnadal Sparebank:
Adm. banksjef Allan Troelsen, tlf. 950 31 799

SpareBank 1 Nordvest:
Adm. direktør Odd Einar Folland, tlf. 913 23 360
Kommunikasjonsrådgiver Even Gaarde-Landre, tlf. 980 24 503