Framtidens arbeidstakere fikk test lokale yrkesmuligheter

Karrieredagene 2017 Karrieredagene 2017. Foto: KNN

Onsdag 20. og torsdag 21. september deltok 790 tiendeklassinger fra Nordmøre på Karrieredagene i Surnadal og Kristiansund. Arrangementet er en stor dugnad i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, næringsliv og kommuner i fylket. KNN stod for den praktiske gjennomføringen.

Karrieredagene er utradisjonelle utdanningsdager som fokuserer på deltagelse og aktivitet. Her får ungdommene en prøvesmak fra yrker. Ønsket er å motivere ungdommene til å begynne å tenke på egen fremtid, og å gjøre dem oppmerksomme på muligheter de ikke har vært kjent med eller vurdert før. Bedriftene og utdanningsinstitusjonene som deltar legger opp til at elevene skal få prøve seg på praktiske oppgaver knyttet til de ulike yrkene. Dette er ingen tradisjonell utdanningsmesse med utdeling av brosjyrer: her skal det prøves og testes!

Onsdag 20. september var 270 tiendeklassinger fra Halsa, Rindal, Sunndal og Surnadal samlet i Surnadal Idrettshall for å få et innblikk i arbeids- og bransjehverdagen til de 24 bedriftene, organisasjonene og utdanningsinstitusjonene som stilte opp. Torsdag 21. september var det klart for 520 ungdomsskoleelever fra Aure, Averøy, Kristiansund, Smøla og Tingvoll som fikk møte rundt 31 bedriftene, organisasjonene og utdanningsinstitusjonene på Kristiansund videregående skole og i Braatthallen.

Målet med disse dagene er å gi tiendeklassingene et større innblikk i mulighetene som er i egen region med tanke på sitt videre karrierevalg. Disse unge voksne står foran et viktig utdanningsvalg til våren. Dette er et av flere tiltak for å la ungdommen få smake på mulighetene som er i egen region og få lyst til å vende hjem igjen etter endt utdanning. På Karrieredagene står bedriftene sammen om å vise lokale yrkesmuligheter for framtidas arbeidskraft!

Du kan også lese mer om Karrieredagene her:
Surnadal 20. september (Tidens Krav +)
Surnadal 20. september (Driva)

Surnadal og Kristiansund (KSU.NO)

Surnadal 20. september (videoreportasje NRK)


Takk til følgende bedrifter, utdanningsinstitusjoner og opplæringskontor som stilte opp:
A/S Norske Shell
Adcom
Ambulanse Kristiansund
Ambulanse Midt-Norge
Atlanten videregående skole
Bryggekanten brasserie
Byggopp
Fagskolen i Kristiansund
GC Rieber Oils
Halsa sykehjem
Hemne videregående skole
Høgskolen i Molde
Indre Nordmøre Opplæringskontor
Kristiansund kommune
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
Kristiansund Politistasjon
Kristiansund videregående skole
LO Møre og Romsdal
Marint Kompetansesenter
Nordmøre Energiverk
Nordmøre og Romsdal kommunale opplæringskontor
Nordmøre Revisjon AS
OKAB MR
Opplæringskontoret for bilag Nordmøre og Romsdal
Opplæringskontoret for elektrofag
Opplæringskontoret for Maritime Fag Nordvest
Opplæringskontoret Sunndal, Nesset, Tingvoll, Gjemnes
OTEK Nordmøre og Romsdal
Pipelife
Promek
Rørleggerbedriftenes Opplæringskontor M&R
Skretting
SpareBank 1 Nordvest
Surnadal kommune, Heimetenesta og Helse og familie
Surnadal og Rindal lensmannskontor
Surnadal sjukeheim
Surnadal Sparebank
Surnadal videregåande skole
Svorka
Tingvoll Videregående Skole
Todal og Surnadal Bondelag
Transportbransjens Opplæringskontor for Møre og Romsdal SA
Vibo Entreprenør AS