Finn Backer slutter i KNN

Finn Backer og Johan Aas Finn Backer og Johan Aas.

Daglig leder Finn Backer i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) har orientert styret om at han ønsker å slutte i stillingen. Backer fratrer 1. juli. Monika Eeg er konstituert i stillingen inntil videre.

Finn Backer tiltrådte stillingen 1. mai 2016.

KNN ble etablert 1. januar 2016 gjennom en fusjon mellom Kom vekst, Nordmøre Næringsråd, Averøy Næringsforum og Tingvoll Næringsforum.

Bak fusjonen lå en omfattende utredning av hvordan næringsarbeidet på Nordmøre burde organiseres og drives. En av konklusjonene, og dermed også en av intensjonene med fusjonen og nyetableringen, var å slå sammen enda flere av næringsforeningene på Nordmøre, samt andre organisasjoner med lignende funksjoner og formål.

- Det viste seg raskt at dette ikke kom til å bli realisert, og dermed endret forutsetningene seg betydelig fra den jobben jeg opprinnelig ble rekruttert til, sier Finn Backer.

Backer understreker likevel at KNN utfører et veldig viktig arbeid for næringslivet i regionen og oppfordrer både bedrifter og kommuner om å støtte aktivt opp rundt næringsforeningen med ressurser og midler. Spesielt viktig blir dette når fylkeskommunen signaliserer at de vil stramme inn i sin støtte til blant annet formål som KNN jobber aktivt med.

Styreleder Johan J. Aas i KNN sier at han og styret takker Backer for innsatsen og at han respekterer Backers beslutning om å fratre. Aas forstår at Backer opplevde at stillingen endret karakter ut fra det som opprinnelig var tanken da han ble ansatt, og er godt fornøyd med at Backer har stått frem som en god og tydelig representant for KNN og næringslivet i de siste 2 årene.

Blant de viktigste prosjektene for KNN har vært Campus Kristiansund, «Service på merdkanten» og Helseinnovasjonssenteret. KNN har også engasjert seg i mange samferdselsprosjekter, som ferge mellom Aure og Hitra, Todalsfjordprosjektet, Halsafjordsambandet og utviklingen på Kvernberget.

Styret i KNN starter umiddelbart arbeidet med å finne Backers etterfølger.

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) er Nordmøres største forening med mer enn 350 medlemmer over hele Nordmøre, fra små og store bedrifter, næringsliv, kommuner, organisasjoner og andre institusjoner.