«Ferjefri E39» Veien til fremtiden

Fergestrekket Halsa - Kanestraum Fergestrekket Halsa - Kanestraum. Foto: Jan Arve Ødegård, Tidens Krav

Av og til må man se seg tilbake for å se framover. Det som alltid har vært, er det som nå skal bringe oss fremover. Det startet med veien mot nord, nordvegr, langs kysten, og transport sjøveien bare økte på. Kysten var riksvei nummer en. Og dette la en verdiskapende perlerad langs Vestlandskysten fra Kristiansand til Trondheim som man ikke finner maken til.

Nå er det tid for å styrke denne «verdikjeden». Samhandling og samspill langs kysten har gitt utvikling og velferd før – og vil gjøre det igjen.

Halvert reisetid

Prosjekt «Ferjefri E39» går fra Kristiansand til Trondheim. Det tar i dag 21 timer å kjøre denne strekningen. Uten de syv ferjesambandene på strekningen og med bedre veier mellom fjordkryssingene kan man nesten halvere reisetiden.

Kutter man ferjene, vil man få en reisetid på rundt elleve timer fra Kristiansand til Trondheim. Det er ti timer spart – men bare femti kilometer. Det viser tydelig at det er fjordene og ferjene som er de største tidstyvene.

Gevinst

Ferjefri E39 vil binde tettere sammen folk og ideer. Ferjefri E39 er veien til suksess. Ferjefri E39 vil også bygge sammen nye bo- og arbeidsmarkedsregioner. Med Oslo som den store magneten når det gjelder flyttestrømmer, vil samlende regioner på Vestlandet være med å demme opp og styrke bosetting og arbeidsliv.

Folk på Vestlandet har alltid reist langs kysten. Handlet med hverandre og utvekslet kunnskap og ideer. Det skal vi holde frem med. Vi har en unik samling av kompetanse når det gjelder marin og maritim teknologi. Den videre utviklingen kan ikke bli stoppet av at vi må nå siste ferjen hjem eller bli stoppet på grunn av dårlig kvalitet på veiene mellom byene og fjordkryssingene.

Ved å bygge bro mellom næringslivet på begge sider av fjorden er det regnet på at man ved noen av fjordkryssingene vil få en effekt på over 100.000 kroner i økt verdiskaping per arbeidstager. Til glede og nytte både for lokalsamfunn og storsamfunn. 

Ferjefri E39 gir kortere vei og tettere bånd mellom næringsliv og akademia. Og vi vet at det ligger store muligheter i samspillet mellom realkompetansen i bedriftene og formalkompetansen i utdanningsinstitusjonene. Det er i dette skjæringspunktet vi finner grunnlaget for det vi skal leve av i fremtiden.

Vestlandet med sine gigantiske fjorder er til glede for reiselivsnæringen, men utfordrer ingeniørene. Selv de lengste broene i verden kommer til kort når vi skal krysser fjorder på Vestlandet. Men Statens vegvesen er ikke i tvil om at det er teknisk mulig. De sier også at det er mulig å gjøre hele Vestlandet ferjefritt på tjue år.

Nasjonsbygging

Statens vegvesen slår fast at Ferjefri E39 er teknisk mulig. Spørsmålet er om vi har mot og vilje nok? 

I andre halvdel av 1800-tallet gikk Norge gjennom en total omstilling. Et fattig bondesamfunn ble industrialisert. Kommunikasjonen ble endret, og kronen på verket var Bergensbanen. En nasjonsbyggende togstrekning som ble vedtatt lenge før unionsoppløsningen. Politikerne tenkte stort og hadde stort mot. Prisen på Bergensbanen var 52,5 millioner kroner. Det samme som et helt statsbudsjett.

Norge er i dag inne i en ny omstilling, en ny industriell revolusjon. Digitalisering. Grønt skifte.

Globalisering – eller proteksjonisme? Hvor det fører oss vet de færreste, men vi vet at når fremtiden skal bygges, må vi også bygge nye veier. Et gammelt veisystem gir ikke nye muligheter. Men å styrke samspillet langs aksen Kristiansand til Trondheim åpner alle muligheter.

Det må politikerne se når de nå skal vedta ny Nasjonal Transportplan for de kommende tolv årene.

Ferjefri E39 er veien til fremtiden. 

 

Signert

Anita S. Dietrichson, Næringsforeningen i Kristiansandregionen
Harald Minge, Næringsforeningen i Stavangerregionen
Anne Grete Sandtorv, Stord Næringsråd
Egil Severeide, Haugesundregionens Næringsforening
Marit Warncke, Bergen Næringsråd
Anita Vinsrygg, Stryn Næringssamskipnad
Yngve Hallén, Sogn og Fjordane Næringsråd
Kjell Sandli, Ålesundregionen i Næringsforeningen
Britt Flo, Molde Næringsforum
Finn Backer, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum
Berit Rian, Næringsforeningen i Trondheimsregionen