Fag-lunch med tema reiseliv

Sundbåten Angvik Sundbåten Angvik. Foto: Fred Jonny Hammerø/M&R Fylke

Reiselivet er en hurtig voksende næring. Kristiansund og Nordmøre har unike forutsetninger for å ta del i denne veksten – hvordan kan vi i felleskap sikre økt verdiskaping og #friskeopplevelser?

Formannskapet i Kristiansund inviterer reiselivsaktører og foredragsholdere til en reiselivs-lunch for å se litt nærmere på bransjen og hva som skal til for å sikre verdiskaping og sikre at vi tar vår andel av veksten i reiselivet.

Bystyresalen i Kristiansund Rådhus, tirsdag 21. mars, 11:00  - 14:00

Målgruppe: reiselivsaktører innen overnatting, transport, opplevelser og mat.

Programmet finner du her

Påmelding innen 17. mars

Arrangementet er gratis, men arrangøren ønsker påmelding for å sikre at alle får noe å bite i.