Et statsbudsjett med forbedringspotensial

Nordmøre må forstås bedre, få større oppmerksomhet og få mer penger i statsbudsjettet.
Et statsbudsjett med forbedringspotensial

Av Finn Backer, daglig leder i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN)

Et statsbudsjett med forbedringspotensial

For noen uker siden møtte vi representanter for Mørebenken på Stortinget til frokost i Oslo. Der ble det etterlyste tydelige nordmørsinitiativ. Her kommer ett: Årets statsbudsjett må bli bedre på flere områder som er viktige for Nordmøre.

Det er med andre ord et statsbudsjett med forbedringspotensial som ligger på stortingsrepresentantenes bord. Nordmøre må forstås bedre, få større oppmerksomhet og få mer penger i statsbudsjettet.

La oss likevel starte med det positive:

Det er bra at det endelig kommer penger til utbedring av flyplasskrysser og riksvei 70 mellom Tingvoll og Meisingset. Samtidig er vi skuffet og overrasket over at verken prosjektet med bru over Halsafjorden eller utbedring av E39 mellom Betna og Stormyra er nevnt i statsbudsjettet. På frokostmøtet med Mørebenkens representanter ble det framholdt av flere at dette må bli rettet på, og vi krysser fingrene.

Vi glade for at Norsøk får egen post i statsbudsjettet. Og ikke minst er det positivt at Høgskolesenteret i Kristiansund får 8,2 millioner kroner i tilskudd, en bevilgning som nå fester seg og lover bra for framtidige bevilgninger til høyere utdanning i Kristiansund og på Nordmøre. Neste steg fra staten og Stortinget må være å bidra til å finne en driftsmodell, og en finansiering, for høgskolesenteret som er bærekraftig over tid og som gir det tilbudet Nordmøre sårt trenger innen høyere utdanning.

Så til forbedringspotensialet.

Vi er skuffet over at kultur- og operahuset ikke fikk penger denne gangen heller. Det er ikke bra nok! Dette er et viktig prosjekt av stor betydning for byen og regionen. Kommunen stiller opp, fylket stiller opp – da er det skuffende at ikke staten stiller opp.

Vi i KNN er positive til bedringene i bedriftenes rammevilkår. Men – og det er et stort men, her svikter regjeringen i den delen av statsbudsjettet der vi på Nordmøre trenger det som mest. Kristiansund og Nordmøre er hardere rammet av oljenedturen enn de fleste andre steder i landet. Arbeidsledigheten her er høyere, utsiktene til tider dystrere, behovet for tiltak større.

Nordmøre er en region med store utfordringer, utfordringer som en ikke finner så mange andre steder i landet. Derfor ikke bare trenger Nordmøre – vi fortjener – spesiell oppmerksomhet i statsbudsjettet.

Vi nevner gjerne de mulighetene som ligger i den marine sektoren langs kysten vår. Vi nevner også at vi på Tjeldbergodden har tilgang på Naturgass fra Norskehavet. Røret ligger der, kapasiteten er ikke utnyttet, det er bare å ta gassen i bruk til industriell produksjon. Her kan staten med små grep og virkemidler både øke verdiskapningen, sysselsettingen og skatteinntektene.

Vi setter vår lit til at statsbudsjettet blir forbedret gjennom de forhandlingene som nå pågår i Stortinget. Vi tror også at Mørebenken ser de utfordringene Nordmøre har enda tydeligere etter vårt møte i Oslo. Vi imøteser samarbeid på tvers av partigrensene for å gi Nordmøre den oppmerksomheten regionen trenger og fortjener.

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.