EKH Grafisk vant designpris for sin nettside

EKH Grafisk har vunnet en designpris for Norges beste nettside.
EKH Grafisk vant designpris for sin nettside

– Denne prisen er kjempeviktig for oss. Vi lager nettsider til veldig mange kunder, og blir enda mer troverdig ute i markedet når vi får en slik anerkjennelse, sier salgskonsulent Berit Breistrand. Selskapet har tre ansatte ved avdelingen i Kristiansund, øvrige sitter på kontoret i Molde. 

Media Monitor er en nett- og fagpressepublikasjon som overvåker og rapporterer fra grafisk industri, publiseringsindustrien og næringer som hører naturlig inntil. I det aller første trinnet ble flere hundre nettsider besøkt, og av disse ble 20 plukket ut til semifinalen. Deretter gikk de fem beste videre til finalen. I tillegg til EKH Grafisk var dette Flisa Trykkeri, 07 Media, Print House og Tandem Reklame.

I vurderingen brukte man disse syv hovedkriteriene til Webby Awards:  

- Innhold
- Struktur og navigering
- Visuelt design
- Funksjonalitet
- Interaktivitet
- Innovasjon
- Helhetsinntrykk

I tillegg har man forsøkt å være bransjespesifikke og se sidene fra et kundeperspektiv, gjerne som en ny kunde uten forutgående kjennskap til grafiske tjenester.

Les mer om selskapet på www.ekh.no.  

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.