EKH Grafisk vant designpris for sin nettside

Medarbeiderne i EKH Grafisk er jublende glade etter å ha vunnet en nasjonal designpris for Norges beste nettside Medarbeiderne i EKH Grafisk er jublende glade etter å ha vunnet en nasjonal designpris for Norges beste nettside. Foto: Media Monitor, http://www.mediamonitor.no/gratulerer-ekh-grafisk/

(25.10.2016) Vår medlemsbedrift EKH Grafisk har fått anerkjennelse. Fagmagasinet Media Monitors jury har kåret nettsiden deres til den aller beste i grafisk bransje i Norge i 2016. KNN gratulerer!

– Denne prisen er kjempeviktig for oss. Vi lager nettsider til veldig mange kunder, og blir enda mer troverdig ute i markedet når vi får en slik anerkjennelse, sier salgskonsulent Berit Breistrand. Selskapet har tre ansatte ved avdelingen i Kristiansund, øvrige sitter på kontoret i Molde. 

Media Monitor er en nett- og fagpressepublikasjon som overvåker og rapporterer fra grafisk industri, publiseringsindustrien og næringer som hører naturlig inntil. I det aller første trinnet ble flere hundre nettsider besøkt, og av disse ble 20 plukket ut til semifinalen. Deretter gikk de fem beste videre til finalen. I tillegg til EKH Grafisk var dette Flisa Trykkeri, 07 Media, Print House og Tandem Reklame.

I vurderingen brukte man disse syv hovedkriteriene til Webby Awards:  

- Innhold
- Struktur og navigering
- Visuelt design
- Funksjonalitet
- Interaktivitet
- Innovasjon
- Helhetsinntrykk

I tillegg har man forsøkt å være bransjespesifikke og se sidene fra et kundeperspektiv, gjerne som en ny kunde uten forutgående kjennskap til grafiske tjenester.

Les mer om selskapet på www.ekh.no.