Dialogmøte om nærings- og samfunnsutvikling

Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde. Foto: A2B Norge

Møre og Romsdal fylkeskommune, Norges forskingsråd og Innovasjon Norge inviterer til dialogmøte om hvilke saker og satsinger som må prioriteres for å styrke nærings- og samfunnsutviklingen i Møre og Romsdal.

Hvordan kan vi bruke og samkjøre vår kompetanse og våre politiske og økonomiske virkemiddel for å få best mulig effekt? I bunnen ligger Forsking- og innovasjonsstrategi 2016-2020 «Forskingsorientert og innovativt næringsliv i Møre og Romsdal». Strategien er utviklet sammen med næringslivet, kommunene, høgskolene, NTNU og forskingsinstitusjonene.

Program

  • Forsking- og innovasjonsstrategi for næringslivet - hva er resultatet så langt?
    v/Arthur Almestad, regionansvarleg Møre og Romsdal, Norges forskingsråd 
    Bodil Hollingsæter, direktør Innovasjon Norge Møre og Romsdal og
    Bergljot Landstad, regional- og næringssjef Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Hva er de viktigste sakene fylkeskommunen, Innovasjon Norge og Forskningsrådet skal prioritere i 2018? Workshop.
  • Diskusjon og innspill fra aktørene.


Tidspunkt og sted for dialogmøtene:
18.okt. Ålesund. kl. 9.-12. Stad: ÅKP Blue Innovation Arena, NMK II
18.okt. Volda. kl. 14.30-17.30. Stad: Høgskulen i Volda
19. okt. Rauma. kl. 10.-13. Stad: Grand Hotel Bellevue, Åndalsnes
20.okt. Kristiansund. kl. 13-16. Stad: Thon Hotel, Kristiansund

Meld deg på her: https://mrfylke.no/Kalender/(event)/923968


Bakgrunnsinformasjon
Forsking- og innovasjonsstrategi 2016-2020 «Forskingsorientert og innovativt næringsliv i Møre og Romsdal».

Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2017. Fylkesplanen er den overordnede planen for samfunnsutvikling i Møre og Romsdal og blir operasjonalisert i årlige handlingsprogram.