Desemberkonferansen: Programmet er klart!

– Igjen har vi fått på plass et konferanseprogram fullspekket av dyktige og sentrale innledere og tidsaktuelle tema.
Desemberkonferansen: Programmet er klart!

– Igjen har vi fått på plass et konferanseprogram fullspekket av dyktige og sentrale innledere og tidsaktuelle tema. Desemberkonferansen skal gi innsikt i viktige føringer og utviklingstrekk, nye forretningsmuligheter og dialog om hva som skjer i bransjen. Vi er stolte av å kunne si at det er 34. gangen vi arrangerer Desemberkonferansen i Kristiansund og vi gleder oss til å ønske vel møtt til en av årets viktigste møteplasser for olje- og gassnæringen, sier prosjektleder Christina Hovde i KNN. Konferanseprogrammet finner du her

Desemberkonferansen setter søkelys på olje- og gasspolitiske trender og utviklingstrekk i Norge. Aktiviteten i Norskehavet står, som alltid, sentralt i programmet.

– Syv feltutbygginger står for tur i Norskehavet de neste fem årene, og vi har fått med oss flere av de nye operatørene i vårt område. I tillegg til Shell og Statoil er både Dea, VNG og Wintershall representert, forteller Hovde.

Årets tema, «En veltrimmet industri klar for nye løft», fokuserer også på konkurransekraft, omstillingsevne og nye muligheter. Som fjorårets foredragsholder Anita Krohn Traaseth har uttalt: «Olje- og gassnæringen er helt sentral for norsk omstilling. Kompetansen, teknologien og det internasjonale nettverket som er bygget opp gjennom årtier med olje- og gassvirksomhet i Norge, er helt avgjørende for å drive fram teknologioverføring, utvikling og innovasjon både i etablert og nytt næringsliv.»

Desemberkonferansen samler over 300 representanter fra leverandør- og serviceindustri, operatørselskaper, myndigheter og det politiske miljø. Konferansen ledes av prosjektleder Jan-Erik Larsen i KNN.

 

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.