Desemberkonferansen 2020 er avlyst

Desemberkonferansen Desemberkonferansen.

I tråd med den økte smittesituasjonen og de nye nasjonale tiltakene har Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) besluttet å avlyse Desemberkonferansen 2020. Vi i KNN ser det ikke forsvarlig å gjennomføre arrangementet under rådende omstendigheter.

Vi vet at konferansen er en viktig møteplass for næringen, og vi planlegger derfor å komme sterkt tilbake neste år. I mellomtiden får vi glede oss over nye funn i Norskehavet.

Foreløpig har vi ikke opplevd de store smitteutbruddene lokalt, og det viser at vi sammen har tatt situasjonen på alvor og står sammen i dugnaden om å holde smittetallene så lave som mulig. KNN følger koronasituasjonen tett og har selv opprettet Beredskaps- og koordineringsrådet, for å bistå næringslivet i en krevende tid. Nordmøre har beredskapsansvarlige som har vist at de håndterer de utfordringer som kommer med stø hånd, og det er viktig at vi alle støtter opp under dette arbeidet. Sammen kan vi bidra gjennom å følge de nasjonale rådene om å:

  • Holde oss hjemme og begrense kontakten med hverandre
  • Holde avstand til hverandre
  • Holde hendene rene
  • Holde oss hjemme hvis vi er syke


Vi nærmer oss en høytid som forhåpentligvis vil inkludere hyggelige stunder med familie og et begrenset utvalg venner. Som næringsforening ønsker KNN samtidig å oppmuntre bedrifter og privatpersoner til å benytte, og støtte opp under, lokalt næringsliv i en utfordrende tid. 

Har du mulighet til å starte med handlingen allerede nå, så kan vi unngå de største folkemengdene når vi nærmer oss høytiden. Hvis mulig, handle julegavene lokalt – vi har et bredt spekter av lokale handelsaktører. Skal du invitere venner og bekjente? Hva med å møtes på en av de lokale restaurantene eller kaféene, som vi erfarer har utarbeidet gode rutiner med hensyn til smittevern.

Du vil i år kanskje ikke få mulighet til fysisk å besøke alle dine nære og kjære, og under høytider er det bevist at flere føler seg ensomme. Vi oppfordrer derfor til å ta en ekstra telefonsamtale til venner og bekjente, som du kanskje ikke får anledning til å besøke i denne tiden.

Alt henger sammen med alt, og vi kan ikke oppfordre nok til å støtte opp om vårt mangfoldige næringsliv.

Ta vare og vis omsorg for dine nære og kjære.