Certex Offshore Services inn i Erling Haug

De to leverandørbedriftene Erling Haug AS og Certex Offshore Services AS fusjonerte 1. januar 2017. Certex Offshore Services går inn som en del av Erling Haug De to leverandørbedriftene Erling Haug AS og Certex Offshore Services AS fusjonerte 1. januar 2017. Certex Offshore Services går inn som en del av Erling Haug. Foto: Erling Haug

(06.01.2017) Erling Haug og Certex Offshore Services slår seg sammen for å øke bredden innen ståltau og industrielle løft.

Med genuin ekspertise innen non-destructive testing (NDT), løftetekniske inspeksjon og sertifisering, samt vedlikehold/modifikasjon av offshoreutstyr kompletterer Certex Offshore Services AS produkt- og serviceporteføljen hos søsterbedriften Erling Haug AS.

Erling Haug AS som i år feirer sitt 80 års jubileum er et kompetansefirma innen løft, fortøyning og skipsutstyr. Certex Offshore Services AS er et selskap med sakkyndige medarbeidere innen NDT, samt kontroll og sertifisering av løfteinnretninger og løfteredskap.

"Med overtakelse av Certex Offshore Services AS vil vi videreutvikle vår posisjon som markedsleder på det norske markedet og styrke vår posisjon i Midt Norge. Vår visjon er å stå for The Lifting KnowHow, og nå øker vi kapasiteten innen service og sertifisering på kraner og løfteredskap samt kompletter med ikke-ødeleggende materialinspeksjoner på kritiske komponenter", sier administrerende direktør Kristian Steinshylla i Erling Haug AS.

"Våre ansatte har de riktige kvalifikasjonene til å kontrollere og sertifisere utstyret for våre kunder, slik at de kan drive sin virksomhet på en sikker og trygg måte. Dette er helt i tråd med den service og sakkyndig virksomhet som Erling Haug AS allerede utfører. Sammenslåingen gir kundene tilgang til lagerførte løftekomponenter, ståltauverksteder og flere kontrollkategorier innen kranservice" , sier administrerende direktør Ole Ersvik i Certex Offshore Services AS.

Selskapene er i dag lokalisert både på og like utenfor Vestbase i Kristiansund, og sammenslåingen styrker Erling Haug AS sin tilstedeværelse i regionen. Hovedkontoret er og vil fortsatt være i Trondheim. I tillegg til en egen avdeling i Hammerfest, vil selskapet nå få avdelinger også i Sandnessjøen og Florø.

Fusjonen gjennomføres med virkning fra 1. januar 2017.

Kilde: http://www.haug.no/no/nyheter/eh-fusjonerer-med-certex-offshore-servic__29627