Campuskonferansen 2019 - Onsdag 26. juni

Campuskonferansen 2019 Campuskonferansen 2019.

Reguleringsarbeidet er godt i gang og i løpet av 2020 kommer første spadetak! Men hva skal inn i bygningen?

Høyskoler, fagskoler, forskningsmiljøet og næringsaktører jobber nå med å utvikle innholdet i Campus Kristiansund.
Nye utdanninger starter allerede høsten 2019 og det planlegges flere. Forskningsprosjekter er igang og byutviklingen rundt henger med.

Campuskonferansen 2019 gir oss oppdatering om hva som skjer framover. Vi anbefaler deg å ta del i det som er Nordmøres viktigste utviklingsprosjekt!

Konferansen finner sted onsdag 26. juni fra 10:00 til 15:30 på Thon Hotel, Fiskerigata 12 i Kristiansund. Etter konferansen er du velkommen til å ta del i Post Campus på Kranaskjæret hvor de gode samtalene og nettverksbyggingen fortsetter (og det ryktes om at det ligger en liten overraskelse på lur).

Konferansen er gratis og består av tre hoveddeler:

  • Campusutvikling
  • Utdanning på Campus
  • Biomarin forskning på og rundt Campus


Påmelding og detaljert program finner du her.