Brev til fylkespolitikerne i Møre og Romsdal, YSK må reddes

9 av de største bedriftene i Møre og Romsdal har gått sammen og sendt et brev til fylkespolitikerne. Budskapet er tydelig, YSK må reddes!

Til fylkespolitikere i Møre og Romsdal: 

YSK MÅ REDDES

Som sentrale næringslivsaktører i Møre og Romsdal er vi nærmest sjokkert over vedtaket i Fylkestinget forrige uke om nedleggelse av flere av YSK-linjene i fylket. At YSK videreføres i Haram er positivt, men at linjene Ulstein, Fræna og Kristiansund legges ned er umulig å akseptere.

Å legge ned YSK (Yrkes- og studieforberedende kompetanse), er stikk i strid med industribedriftenes nåværende og fremtidige behov for kompetanse Dette framstår nærmest som en rasering av en særs vellykka studieretning. Når det nå har dukket opp en mulig åpning for å likevel redde YSK, tillater vi oss å skrive dette brevet.

YSK er en suksessfull kombinasjon av teori og praksis som utvikler elever/lærlinger med en bred og unik kompetanse som næringslivet trenger. Den unike YSK kompetansen kan ikke oppnås på annen måte enn kombinasjonen praksis og teori.YSK-elevene som går videre og gjennomfører en høyere utdanning er en unik ressurs for bedrifter etter endt utdanning. Ansatte med en kombinasjon av solid fagkompetanse og høyskoleutdanning gir innovasjonskraft i bedriftene. YSK-elevene blir ofte de beste ingeniørene.

Både nasjonalt og regionalt er det stor enighet om behovet for å satse på yrkesfag for å sikre at næringslivet får tilgang til ny, kompetent arbeidskraft. I fylkeskommunens egne overordnede mål heter det at videregående opplæring skal «...understøtte regionen sitt behov for kompetanse og arbeidskraft innenfor en bærekraftig økonomi».

Industribedriftene i Møre og Romsdal opererer i et svært konkurranseutsatt marked. Tilgang til arbeidskraft med rett kompetanse og rekruttering av ny arbeidskraft er avgjørende for å kunne sikre arbeidsplasser og videreutvikle virksomhetene.

Det private næringslivet bidrar til sysselsetting, verdiskapning og skatteinntekter til det offentlige. Det må være en prioritert oppgave for fylkeskommunen å sørge for at det legges til rette for videre vekst og utvikling av næringslivet. Å gjennomføre de foreslåtte kuttene i utdanningstilbudet vil føre oss motsatt vei. Vi har vanskelig for å tro at fylkespolitikerne med åpne øyne vil være med på å stikke kjepper i hjulene for fylkets næringsliv.

I lys av fylkets egne målsettinger, og næringslivets behov, er det ubegripelig at fylket kutter utdanninger som næringslivet har stort behov for.   Som representanter for næringslivet i Møre og Romsdal ber vi fylkespolitikere innstendig om å omgjøre vedtaket om å legge ned tre viktige YSK-linjer i fylket.

 

Med vennlig hilsen,

Kongsberg Maritime, v. adm. dir. Egil Haugsdal

Ulstein, v. konsernsjef Gunvor Ulstein og styreleder Tore Ulstein

Kleven, v. personalsjef Magne Gurskevik

Brunvoll, v. adm. dir. Kåre Øyvind Vassdal

Doosan, v. personalsjef Arild Bjørnå

Vard, v. kommunikasjonssjef Hege Akselvoll

GC Rieber Oils, v. adm. dir. Til fylkespolitikere i Møre og Romsdal 

OKEA, v. SVP Operations Tor Bjerkestrand

OSS – NOR AS, v. daglig leder ved Stein Arne Schnell

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.