Bransjetreff for fiskerinæringen

God stemning på Nordmørskveld God stemning på Nordmørskveld. Foto: KNN

(16.06.2016) I forbindelse med fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim har det vært invitert til Nordmørskveld syv ganger. Målet med kvelden er å skape en møteplass for næringen, bransjen og kommunene i uformelle omgivelser. Fem kommuner inviterer til Nordmørskveld i anledning Nor Fishing 2016 – Sett av torsdag 18. august.

Arrangementet er tenkt for de som arbeider med fiskeri fra fjord til fat. Det være seg fiskere, leverandører, havn, servicebedrifter, banker, forsikring, FoU eller undervisning, teknologileverandører,  bedrifter som arbeider med prosesser og tjenester knyttet til fangst, foredling, transport og salg. 

Nor-Fishing har siden 1960 vært et viktig nasjonalt og internasjonalt møtested for fiskerinæringen, og er i dag en av verdens ledende messer for fiskeri-teknologi.

De siste årene har Nor-Fishing samlet rundt 15.000 besøkende fra opptil 50 nasjoner. Her presenteres alle nyheter av betydning. 

VELKOMMEN!

I 2016 inviterer kommunene Averøy, Halsa, Kristiansund, Smøla og Aure sammen til  festkveld torsdag 18. august i Trondheim.

I en periode med oppsigelser, store omstillinger og endringer i næringslivet, er slike møteplasser kjærkomne og kommunene ønsker å legge til rette for at næringa har gode møteplasser. Dette samarbeidsprosjektet bygger opp under havrommets betydning for vårt distrikt og arrangørene ønsker å tilby en tverrfaglig møteplass for både konkurrenter og samarbeidspartnere.

Storsalen på Scandic Nidelven er reservert torsdag 18. august og arbeidet med  arrangementet er allerede i full gang, det blir Nordmørsbuffet og underholdning i god nordmørsk ånd.

Billetter til arrangementet blir lagt ut for salg innen kort tid.

Kontaktperson er teknisk arrangør Kristiansund og Nordmøre Næringsforum – KNN, monika@knn.no