Bli med på Karrieredagene 2018!

Karrieredagene 2017 Karrieredagene 2017.

Hjelp oss å synliggjøre mulighetene som finnes i vår region. Delta med aktiviteter og praktiske oppgaver som viser ditt yrke og bedriften.

Karrieredagene inspirerer og hjelper elevene til videre valg av utdanning og yrke, og er en unik mulighet til å nå ut til elevene før de tar sine valg om utdannelse til våren.

Delta med aktiviteter og praktiske oppgaver som viser ditt yrke og bedriften - møt tiendeklassinger fra hele Nordmøre! 

Onsdag 19. september: Surnadal Idrettshall, Surnadal
Elever fra Halsa, Rindal, Surnadal og Sunndal. 

Torsdag 20. september: Kristiansund vgs og Braatthallen, Kristiansund
Elever fra Aure, Averøy, Kristiansund, Smøla og Tingvoll. 

Målet med Karrieredagene er at elevene skal bli kjent med næringslivet i vår region og få mulighet til å teste ut yrker. De skal få se hva arbeidslivet har å by på, og oppleve hva en egentlig gjør i løpet av en arbeidsdag.

MELD PÅ DIN BEDRIFT!

Vi oppfordrer til deltakelse begge dager. Man kan stille med samme aktivitet på flere poster. Vi tilpasser så gruppene ikke kommer til samme aktivitet, samtidig som dere treffer flere grupper gjennom dagen. Jo flere poster som representerer deres bedrift og bransje, jo flere elever får kjennskap til mulighetene! 

Vi i KNN bistår gjerne med forslag til aktivitet for din bedrift og bransje - ta kontakt med Cathrine på tlf. 917 07 951 eller cathrine@knn.no.