Bli med hjem!

Oslo Oslo.

Vi ønsker bedrifter og andre velkommen til rekrutteringsarrangementet Bli med hjem! - Nordmøre & Romsdal i Oslo onsdag 24.april 2019 kl. 17-20.

Bedrifter, kommuner og andre i regionen har løpende rekrutteringsbehov. Det er hele tiden behov for å tenke nytt og møte mulige arbeidstakere og andre som kan være interessert i å bo her på nye arenaer. Vi inviterer derfor næringsliv og andre til å bli med til Oslo  24. april på Blir med hjem! for å vise frem arbeidslivet, regionen og muligheter i Nordmøre og Romsdal. 

Arrangementet er i samarbeid med Molde Næringsforum.

Sett av datoen - mer informasjon og påmelding kommer snart!

Ønsker din bedrift å bli med som støttespiller til arrangementet? Ta kontakt med Monika Eeg på tlf. 915 98 917 eller monika@knn.no for mer informasjon og et uforpliktende tilbud!