Betonmast Røsand signerte storkontrakt

Julsundet skole Julsundet skole. Foto: Betonmast Røsand

(06.12.2016) Betonmast Røsand har signert avtale om bygging av Julsundet skole for Aukra kommune.

Dette skriver Betonmast på sine nettsider

Kontrakten er en samspillsentreprise og omfatter bygging av 2500m2 nybygg, samt rehabilitering av eksisterende bygg. Kontrakten er på 100 MNOK. Betonmast vant i sommer konkurransen om bygging av skolen. Da startet en vellykket samspillsfase der partene har jobbet sammen om å finne de beste løsningene. Nå er samspillsfasen ferdig og prosjektet vil nå gjennomføres i totalentreprise. Kontrakten ble signert onsdag 23.november og byggestart er januar 2017. Bygget skal stå ferdig til bruk i August 2018.