Besøk av Norges Bank

norges bank norges bank. Foto: Norges Bank

Fredag 16.mars kommer Norges Bank sine 2 visesentralbanksjefer Egil Matsen og Jon Nicolaisen til Kristiansund. I denne forbindelse blir det arrangert en formiddagskonferanse på Thon Hotel Innlandet der de vil holde foredragene: «Utsikter for norsk økonomi» og «Forvaltningen av den norske petroleumsformuen».

I tillegg vil det bli satt status på en del sentrale prosjekter og utfordringer for regionen: «Campus Kristiansund» v/Ottar Brage Guttelvik, «Den digitale byen» v/Arne Ingebrigtsen, «Helseinnovasjon – hvordan ta posisjon» v/Signe Sefland, «Norskehavet – nye muligheter» v/Helge Hegerberg og «Hva betyr dette for oss?» v/Alf Dahl, «Havrommet – spennende muligheter» v/Finn Backer, og «Reiselivet gir uante synergier – hvordan skape ytterligere verdier» v/Pål Farstad.
Konferansen blir åpnet av varaordfører Ragnhild Helseth og ledet av finansdirektør i SpareBank 1 Nordvest, Steinar Sogn.

Så langt er det påmeldt ca. 90 deltagere til konferansen som starter kl. 08 med registrering. For mer informasjon om konferansen og påmelding, klikk her.

Vertskap for besøket er SpareBank 1 Nordvest, Kristiansund Kommune, Vestbase AS og KNN.